Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-795-0
Σελίδες: 176
Συγγραφέας: Αθ. Πολυχρονόπουλος

Το έργο «Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου» περιέχει σαράντα εννέα (49) εφαρμογές που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του εν λόγω κλάδου δικαίου και αναφέρονται σε πρακτικά θέματα των επιμέρους τμημάτων του Εμπορικού δικαίου που απασχόλησαν και συνήθως απασχολούν τα δικαστήρια (Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία,, Αθέμιτος ανταγωνισμός, Εμπορικές συμβάσεις, Δίκαιο καταναλωτή, Αξιόγραφα, Εταιρείες, Πτώχευτικό δίκαιο, Ναυτικό δίκαιο, Ασφαλιστικό δίκαιο). Το έργο συμπληρώνεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο που καλύπτει ολόκληρη την ύλη τουΤο παρόν έργο αποτελεί συνέχεια του έργου «Επιτομή Εμπορικού Δικαίου» στο οποίο αναπτύσσονται οι βασικές θεματικές ενότητες του Εμπορικού δικαίου και αναγκαίο συμπλήρωμα αυτού.

Το έργο συμπληρώνεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο που καλύπτει ολόκληρη την ύλη του.

Το έργο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και νομικούς, καθώς και σε υποψηφίους δικαστές, φοιτητές Α.Ε.Ι., οι οποίοι μπορούν με απλό τρόπο και σχετικά γρήγορα να εκτιμήσουν τις γνώσεις τους στο Εμπορικό Δίκαιο και να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη του, βελτιώνοντας έτσι το θεωρητικό τους υπόβαθρο.

Περαιτέρω, το παρόν έργο, σε συνδυασμό με την «Επιτομή Εμπορικού Δικαίου», αποτελεί ολοκληρωμένο εφόδιο για την αντιμετώπιση εξετάσεων δικαστών, Ν.Σ.Κ., δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι μπορούν να αρχίσουν την προετοιμασία τους με την ανάγνωσή του.

 • 0
 • 1. Εμπορικές πράξεις1
 • 2. Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού (ΣΑΛ)6
 • 3. Κρυπτόμενος και φαινόμενος έμπορος9
 • 4. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση11
 • 5. Σύμβαση αποκλειστικής εμπορικής διανομής 13
 • 6. Ασφαλιστικός πράκτορας17
 • 7. Πτώχευση οφειλέτη - Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)20
 • 8. Δάνειο – Παραγραφή – Τόκοι – Ανατοκισμός23
 • 9. Σύμβαση αποκλειστικής εμπορικής διανομής25
 • 10. Εμπορική ιδιότητα30
 • 11. Εμπορική επωνυμία34
 • 12. Σήμα 37
 • 13. Αθέμιτος ανταγωνισμός39
 • 14. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας42
 • 15. Αθέμιτος ανταγωνισμός44
 • 16. Επιταγή48
 • 17. Συναλλαγματική50
 • 18. Συναλλαγματική53
 • 19. Επιταγή57
 • 20. Επιταγή «εμού του ιδίου» 61
 • 21. Λευκή επιταγή 63
 • 22. Επιταγή εις κομιστή65
 • 23. Συναλλαγματική – Γραμμάτιο68
 • 24. Διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή72
 • 25. Επιταγή74
 • 26. Αξιόγραφα75
 • 27. Αξιόγραφα79
 • 28. Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ84
 • 29. Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ86
 • 30. Γενική συνέλευση ΑΕ88
 • 31. Διοικητικό συμβούλιο ΑΕ95
 • 32. Ανώνυμη Εταιρεία99
 • 33. Δέσμευση ΑΕ από πράξεις των οργάνων της101
 • 34. Ανώνυμη Εταιρεία105
 • 35. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης107
 • 36. Διμελής ΕΠΕ109
 • 37. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - Συνεταιρισμοί111
 • 38. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία116
 • 39. Ετερόρρυθμη Εταιρεία118
 • 40. Ομόρρυθμη Εταιρεία123
 • 41. Ομόρρυθμη Εταιρεία126
 • 42. Διαταγή πληρωμής129
 • 43. Ετερόρρυθμη Εταιρεία133
 • 44. Πτώχευση οφειλέτη136
 • 45. Πτώχευση οφειλέτη138
 • 46. Πτωχευτική περιουσία140
 • 47. Συντρέχουσα πτώχευση – Μεταπτωχευτική περιουσία142
 • 48. Ασφαλιστική σύμβαση οχημάτων144
 • 49. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς149
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ153
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ155
 • 0
 • 0