Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-795-0
Σελίδες: 176
Συγγραφέας: Αθ. Πολυχρονόπουλος

Το έργο «Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου» περιέχει σαράντα εννέα (49) εφαρμογές που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του εν λόγω κλάδου δικαίου και αναφέρονται σε πρακτικά θέματα των επιμέρους τμημάτων του Εμπορικού δικαίου που απασχόλησαν και συνήθως απασχολούν τα δικαστήρια (Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία,, Αθέμιτος ανταγωνισμός, Εμπορικές συμβάσεις, Δίκαιο καταναλωτή, Αξιόγραφα, Εταιρείες, Πτώχευτικό δίκαιο, Ναυτικό δίκαιο, Ασφαλιστικό δίκαιο). Το έργο συμπληρώνεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο που καλύπτει ολόκληρη την ύλη τουΤο παρόν έργο αποτελεί συνέχεια του έργου «Επιτομή Εμπορικού Δικαίου» στο οποίο αναπτύσσονται οι βασικές θεματικές ενότητες του Εμπορικού δικαίου και αναγκαίο συμπλήρωμα αυτού.

Το έργο συμπληρώνεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο που καλύπτει ολόκληρη την ύλη του.

Το έργο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και νομικούς, καθώς και σε υποψηφίους δικαστές, φοιτητές Α.Ε.Ι., οι οποίοι μπορούν με απλό τρόπο και σχετικά γρήγορα να εκτιμήσουν τις γνώσεις τους στο Εμπορικό Δίκαιο και να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη του, βελτιώνοντας έτσι το θεωρητικό τους υπόβαθρο.

Περαιτέρω, το παρόν έργο, σε συνδυασμό με την «Επιτομή Εμπορικού Δικαίου», αποτελεί ολοκληρωμένο εφόδιο για την αντιμετώπιση εξετάσεων δικαστών, Ν.Σ.Κ., δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι μπορούν να αρχίσουν την προετοιμασία τους με την ανάγνωσή του.

 • 0
 • 1. Εμπορικές πράξεις17
 • 2. Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού (ΣΑΛ)22
 • 3. Κρυπτόμενος και φαινόμενος έμπορος25
 • 4. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση27
 • 5. Σύμβαση αποκλειστικής εμπορικής διανομής 29
 • 6. Ασφαλιστικός πράκτορας33
 • 7. Πτώχευση οφειλέτη - Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)36
 • 8. Δάνειο – Παραγραφή – Τόκοι – Ανατοκισμός39
 • 9. Σύμβαση αποκλειστικής εμπορικής διανομής41
 • 10. Εμπορική ιδιότητα46
 • 11. Εμπορική επωνυμία50
 • 12. Σήμα 53
 • 13. Αθέμιτος ανταγωνισμός55
 • 14. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας58
 • 15. Αθέμιτος ανταγωνισμός60
 • 16. Επιταγή64
 • 17. Συναλλαγματική66
 • 18. Συναλλαγματική69
 • 19. Επιταγή73
 • 20. Επιταγή «εμού του ιδίου» 77
 • 21. Λευκή επιταγή 79
 • 22. Επιταγή εις κομιστή81
 • 23. Συναλλαγματική – Γραμμάτιο84
 • 24. Διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή88
 • 25. Επιταγή90
 • 26. Αξιόγραφα91
 • 27. Αξιόγραφα95
 • 28. Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ100
 • 29. Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ102
 • 30. Γενική συνέλευση ΑΕ104
 • 31. Διοικητικό συμβούλιο ΑΕ111
 • 32. Ανώνυμη Εταιρεία115
 • 33. Δέσμευση ΑΕ από πράξεις των οργάνων της117
 • 34. Ανώνυμη Εταιρεία121
 • 35. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης123
 • 36. Διμελής ΕΠΕ125
 • 37. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - Συνεταιρισμοί127
 • 38. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία132
 • 39. Ετερόρρυθμη Εταιρεία134
 • 40. Ομόρρυθμη Εταιρεία139
 • 41. Ομόρρυθμη Εταιρεία142
 • 42. Διαταγή πληρωμής145
 • 43. Ετερόρρυθμη Εταιρεία149
 • 44. Πτώχευση οφειλέτη152
 • 45. Πτώχευση οφειλέτη154
 • 46. Πτωχευτική περιουσία156
 • 47. Συντρέχουσα πτώχευση – Μεταπτωχευτική περιουσία158
 • 48. Ασφαλιστική σύμβαση οχημάτων160
 • 49. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς165
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ169
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ171
 • 0
 • 0