Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-802-5
Σελίδες: 368
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Ο Νέος Ποινικός Κώδικας - Ν 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο Ποινικός Κώδικας που ίσχυσε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν.

Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος των ποινών, την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων του Ειδικού Μέρους, την κατάργηση των πταισμάτων, καθώς και τον εξορθολογισμό των οικονομικών εγκλημάτων, βασικό σημείο του οποίου αποτελεί η παράλληλη κατάργηση του Ν 1608/1950 περί Καταχραστών του Δημοσίου και η ένταξη των προβλέψεών του σε ηπιότερη μορφή στις επί μέρους διατάξεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα.

Κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια και η Αιτιολογική Έκθεση του νέου Ποινικού Κώδικα για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των νέων διατάξεων. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η παρούσα 15η έκδοση εγκαινιάζει τη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Ελπίζουμε και η έκδοση αυτή, πλήρως ενημερωμένη, να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν 4619/201921
 • [Άρθρο πρώτο]21
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ22
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ22
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ22
 • Ο ποινικός νόμος22
 • I. Βασικές αρχές [Άρθρα 1-4]22
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11] 22
 • III. Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων [Άρθρα 12-13]25
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ27
 • Το έγκλημα27
 • I. Η πράξη [Άρθρα 14-19]27
 • II. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]28
 • III. Η υπαιτιότητα [Άρθρα 26-30]29
 • IV. Λόγοι άρσης του καταλογισμού [Άρθρα 31-35]30
 • V. Μειωμένος καταλογισμός [Άρθρα 36-41] 32
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Απόπειρα και συμμετοχή32
 • I. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]32
 • II. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]33
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ34
 • Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση34
 • I. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]34
 • II. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]36
 • III. Μέτρα ασφαλείας [Άρθρα 69-78]39
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ42
 • Επιμέτρηση ποινής42
 • I. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-82]42
 • II. Μείωση της απειλούμενης ποινής [Άρθρα 83-93]47
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]48
 • IV. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 99-104]50
 • V. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 104Α]53
 • VI. Δικαστική άφεση της ποινής [Άρθρα 104Β]53
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ54
 • Η έκτιση των ποινών και των μέτρων ασφάλειας54
 • I. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 105-105Α]54
 • II. Απόλυση καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105Β-110Α]55
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ61
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών61
 • I. Παραγραφή εγκλημάτων [Άρθρα 111-113]61
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 114-117]62
 • III. Παραγραφή ποινών [Άρθρα 118-120]64
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ64
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]64
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ73
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ73
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ73
 • Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]73
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ74
 • Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας74
 • I. Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας [Άρθρα 138-139] 74
 • II. Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της χώρας [Άρθρα 140-142Α]74
 • III. Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της χώρας [Άρθρα 143-145]78
 • IV. Προσβολές κρατικών απορρήτων [Άρθρα 146-152]79
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ80
 • Εγκλήματα κατά άλλων κρατών [Άρθρα 153-156]80
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ81
 • I. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων [Άρθρα 157-160Α]81
 • II. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος [Άρθρα 161-166]84
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ86
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]86
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ91
 • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης [Άρθρα 183-197]91
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-206]97
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • [Άρθρα 202-206]97
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ98
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα [Άρθρα 207-215]98
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ101
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]101
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ103
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]103
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ105
 • Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία105
 • I. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος [Άρθρα 235-238]105
 • II. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας [Άρθρα 239-263]109
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ115
 • Κεφάλαιο κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]115
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ122
 • Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων122
 • I. Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών [Άρθρα 290-292]122
 • II. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290Α-298]124
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου128
 • I. Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου [Άρθρα 299-303]128
 • II. Προσβολές του εμβρύου [Άρθρα 304-305]129
 • III. Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής [Άρθρα 306-307]130
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ131
 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας [Άρθρα 308-315]131
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ133
 • [Άρθρα 316-321]133
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ133
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]133
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ139
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]139
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ147
 • Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια [Άρθρα 354-360Α]147
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ149
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]149
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ151
 • Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας [Άρθρα 370-371]151
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ155
 • Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών155
 • I. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384]155
 • II. Εγκλήματα κατά της περιουσίας [Άρθρα 385-405]158
 • [Άρθρα 407-459] 164
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ165
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ165
 • [Άρθρα 460-469]165
 • [Άρθρο δεύτερο]166
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 167
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 355
 • 0
 • 0