Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-801-8
Σελίδες: 464
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ν 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον Ν 1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε με το ΠΔ 258/1986 και συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους.

Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από την ένταξη ρυθμίσεων που εξειδικεύουν θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, έναν εκτεταμένο περιορισμό των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του μηνυτή στην ποινική διαδικασία, την εισαγωγή νέων θεσμών που είτε προϋπήρχαν διάσπαρτοι σε ειδικούς νόμους (όπως η ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (όπως η ποινική διαταγή) και την κατάργηση των Πταισματοδικείων.

Κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια και η Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των νέων διατάξεων. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η παρούσα 12η έκδοση εγκαινιάζει τη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Ελπίζουμε και η έκδοση αυτή, πλήρως ενημερωμένη, να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 4620/201921
 • [Άρθρο πρώτο]21
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ22
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ22
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ22
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 22
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ22
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]22
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ23
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]23
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ26
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]26
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ33
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 33
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-32]33
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ36
 • Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων [Άρθρα 33-36]36
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ42
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 37-44]42
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ47
 • Αποχή από την ποινική δίωξη - Αποχή υπό όρους [Άρθρα 45-50]47
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ52
 • Έγκληση [Άρθρα 51-55]52
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ55
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρo 56]55
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ55
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]55
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ56
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]56
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ58
 • ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 58
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ58
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-68]58
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ59
 • Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα [Άρθρo 69]59
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ60
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 60
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 70-71]60
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]60
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ63
 • Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας [Άρθρα 82-88]63
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ65
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 89-108]65
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ72
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 72
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ72
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλη [Άρθρα 109-121]72
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ76
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]76
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Γενική διάταξη [Άρθρo 127]79
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]79
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ80
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-136]80
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ84
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 84
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ84
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 137-147]84
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]90
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ92
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]92
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ99
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]99
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ101
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]101
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ104
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ104
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ104
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-178]104
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ105
 • Ενδείξεις και αυτοψία [Άρθρα 179-182]105
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ106
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 183-208]106
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ118
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]118
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ132
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238]132
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ137
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ137
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ137
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 137
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ137
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]137
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ138
 • Προκαταρκτική εξέταση [Άρθρα 243-244]138
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ140
 • Προανάκριση [Άρθρo 245]140
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ141
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]141
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ145
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 145
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ145
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]145
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ146
 • Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 253-259]146
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ153
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]153
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ160
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]160
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ162
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-300]162
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ180
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ [Άρθρα 301-304]180
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ187
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 187
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ187
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]187
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Συμβούλιο Εφετών - Σύνθεση και διαδικασία [Άρθρα 316-319]196
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ198
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ198
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ198
 • Προπαρασκευαστική διαδικασία [Άρθρα 320-328]198
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ203
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 203
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ203
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]203
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ205
 • Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]205
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ207
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]207
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ213
 • Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-366]213
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ220
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 367-373]220
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ223
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 223
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ223
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρo 374]223
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ224
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]224
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ225
 • Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]225
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ242
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ242
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ242
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 242
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ242
 • Ποινική διαταγή [Άρθρα 409-416]242
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ243
 • Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-427]243
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ247
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 247
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ247
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]247
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ249
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]249
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ251
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ251
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Έκδοση [Άρθρα 436-457]251
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ261
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 458-461]261
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ264
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ264
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ264
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]264
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ271
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 271
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ271
 • Έφεση κατά βουλεύματος [Άρθρα 477-482]271
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ272
 • Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος [Άρθρα 483-485]272
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ273
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 273
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ273
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]273
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ281
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]281
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ289
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ289
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ289
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-534]289
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ294
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 535-544]294
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ298
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ298
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ298
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 545-554]298
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ301
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-560]301
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ305
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 561-563]305
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ306
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 564-566]306
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ307
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρo 567]307
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ308
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ308
 • Ποινικό μητρώο [Άρθρα 568-575]308
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ315
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ315
 • Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [Άρθρα 576-584]315
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ320
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ320
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 585-592]320
 • [Άρθρο δεύτερο]323
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 324
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 451
 • 0
 • 0