Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-869-8
Σελίδες: 208
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται τα πρακτικά του συνεδρίου που διοργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 12-13 Απριλίου 2019 στην Αθήνα.

Η διοργάνωση του συνεδρίου αποτελεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας συστηματικής μελέτης και διατύπωσης ρεαλιστικών προτάσεων επίλυσης των βασικότερων προβλημάτων που εμφανίζουν σήμερα και οι τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες (νομοθετική, εκτελεστική και δικαιοδοτική) της ελληνικής Πολιτείας. Η προσπάθεια ξεκίνησε με το πρώτο συνέδριο του Εργαστηρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη νομοθετική λειτουργία, και συνεχίστηκε με το δεύτερο συνέδριο, που ήταν αφιερωμένο στην απονομή της δικαιοσύνης. Με το τρίτο συνέδριο, τα πρακτικά του οποίου δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο, τέθηκε στο επίκεντρο η εκτελεστική εξουσία και, ειδικότερα, η Διοίκηση, με στόχο την ανάδειξη και αντιμετώπιση κομβικών για τη λειτουργία της ζητημάτων, που αφορούν τόσο στην οργάνωσή της όσο και στη λειτουργικότητά της έναντι των πολιτών.

Είναι γνωστό ότι ο διοικητικός μηχανισμός στην Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά σοβαρές παθογένειες, που τον καθιστούν αναποτελεσματικό και δυσλειτουργικό. Το συνέδριο επεδίωξε να παρουσιάσει τις πλέον σημαντικές από αυτές, να καταγράψει τις αρνητικές επιπτώσεις τους και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την υπέρβασή τους, τόσο με παρεμβάσεις που είναι άμεσα εφικτές στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, όσο όμως και με παρεμβάσεις που προϋποθέτουν σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε μια ουσιώδης συμβολή στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Διοίκηση στην Ελλάδα προς όφελος όλων των πολιτών.

 • 0
 • Χαιρετισμοί7
 • Γεωργίου Δέλλιου, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αν. Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΑΠΘ9
 • Μαρίας Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθύντριας Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα11
 • Ιφιγένειας Καμτσίδου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Προέδρου ΕΚΔΔΑ13
 • Εισαγωγική Ομιλία15
 • Οι προκλήσεις για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα - Σχεδιάζοντας το μέλλον15
 • Ιωάννη Συμεωνίδη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αντεπιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων15
 • Α΄ Ενότητα29
 • Οργάνωση και στελέχωση της διοίκησης: προβλήματα και προοπτικές31
 • Η οργάνωση της διοίκησης στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα - Οργάνωση/μεταβολές της κυβερνητικής λειτουργίας και διοικητική αποτελεσματικότητα31
 • Μιχάλη Πικραμένου, Αναπληρωτή Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας31
 • Η στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης: Ελλείμματα και υπέρβασή τους59
 • Χαράλαμπου Χρυσανθάκη, Καθηγητή Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ59
 • Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων: Οι περιπτώσεις των μετακλητών υπαλλήλων και του προσωπικού ΙΔΑΧ65
 • Αθανασίου Τσιρωνά, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΔΠΘ65
 • B΄ Ενότητα81
 • Βασικές εκφάνσεις της εσωτερικής λειτουργίας της διοίκησης: δυσλειτουργίες και η πρόκληση της υπέρβασής τους83
 • Η κινητικότητα των υπαλλήλων: η αναμόρφωση του καθεστώτος κατά τη μνημονιακή περίοδο83
 • Σταυρούλας Κτιστάκη, Παρέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας83
 • Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων: προβλήματα και προοπτικές93
 • Ειρήνης Χριστοφόρου-Χριστοφορίδη, Διευθύντριας Αξιολόγησης και Παρακολούθησης διαδικασιών επιλογής και πειθαρχικών θεμάτων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης93
 • Η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων ιδίως ενόψει της επιλογής προϊσταμένων97
 • Δημητρίου Πυργάκη, Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας97
 • Γ΄ Ενότητα119
 • Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης: κομβικά προβλήματα και η επίλυσή τους121
 • Ο πειθαρχικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης, υπό το καθεστώς του ν. 4057/2012: αποτίμηση και προτάσεις121
 • Βασιλείου Γκέρτσου, Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας121
 • Ειδικά σώματα διοικητικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης και ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης137
 • Mαρίας Παπασπύρου, Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης137
 • Σημεία επαφής πειθαρχικού και ποινικού δικαίου – Έρευνες Ελεγκτικών οργάνων και ποινική διαδικασία143
 • Λάμπρου Μαργαρίτη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ143
 • Εσωτερικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση: σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές179
 • Νίκου Κιτωνάκη, Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΕΚΔΔΑ, και179
 • Δημητρίου Κυπαρίσση, Μέλους Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΕΚΔΔΑ179
 • Συμπεράσματα191
 • Συμπεράσματα του συνέδριου191
 • Ιφιγένειας Καμτσίδου, Αν. Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Προέδρου του ΕΚΔΔΑ191
 • 0
 • 0