Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-873-5
Σελίδες: 200
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Επιμέλεια: Κ. Κηπουρίδου, Μ. Μηλαπίδου

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τα Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα «Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», που συνδιοργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ, η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2018, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στις εξής θεματικές: i) Πρότυπα ασφαλείας κατά την εφαρμογή μεθόδων ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: τεχνολογικές δυνατότητες, ηθικά και νομικά ζητήματα, ii) Νέες τεχνολογίες στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, iii) Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και διαδίκτυο και iv) Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τεχνολογία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Συνέδριο συγκέντρωσε μια διεπιστημονική ομάδα διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων στους τομείς της βιοηθικής, του δικαίου και της ιατρικής. Σκοπός του ήταν τόσο να υπογραμμίσει τους κινδύνους που η ευρεία εφαρμογή της νέας τεχνολογίας θέτει σε πρόσωπα που σχετίζονται με τις μεθόδους MAR (π.χ. δωρητές γαμετών, αναθέτοντες γονείς, αναπληρωματικές μητέρες) και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όσο και να προωθήσει την επιστημονική συζήτηση αναφορικά με τα σχετικά πολύπλοκα νομικά ζητήματα που προκύπτουν με ανησυχητική συχνότητα στην καθημερινή πρακτική.

 • 0
 • Α΄ Συνεδρία1
 • Πρότυπα ασφαλείας κατά την εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: τεχνολογικές δυνατότητες, ηθικά και νομικά ζητήματα3
 • Τεχνολογία και Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή3
 • Το νομοθετικό πλαίσιο για την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή13
 • Ανίχνευση γενετικών νοσημάτων σε δότες και γεννητικό υλικό: νομικά και ηθικά ζητήματα25
 • Κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού: τεχνικές δυνατότητες και ηθικοί προβληματισμοί41
 • Κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού: ελληνικό νομικό πλαίσιο και ηθικοί προβληματισμοί43
 • Νομικά ζητήματα της απαγόρευσης της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής post mortem (με αφορμή την απόφαση CE, ass., 31 Μαΐου 2016, Mme Gonzalez-Gomez)85
 • Β΄ Συνεδρία95
 • Νέες τεχνολογίες στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή97
 • Παιδιά με τρεις γονείς; Η τεχνοεπιστημονική ελευθερία και η ηθικοπολιτική οριοθέτηση97
 • Γ΄ Συνεδρία117
 • Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και διαδίκτυο119
 • Γενετική ταυτοποίηση: νέες τεχνολογίες και διαδίκτυο119
 • Αναζήτηση της ταυτότητας των δοτών μέσω internet: Η σημασία της νομοθεσίας για την ανωνυμία των δοτών127
 • Ιδιωτική Aσφαλιστική Kάλυψη στον τομέα της ΙΥΑ και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (InsurTech)143
 • Δ΄ Συνεδρία157
 • Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τεχνολογία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων157
 • Ο νέος Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών Υγείας157
 • Τα μεγάλα δεδομένα (BIG DATA) στο χώρο της υγείας: Η απόφαση της ΕΕΒ και το ζήτημα της επεξεργασίας τους για ερευνητικούς σκοπούς169
 • Συμπεράσματα της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ, Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Κοσμήτορα Νομικής Σχολής ΑΠΘ Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου177
 • 0
 • 0