Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-894-0
Σελίδες: 112
Συγγραφέας: Κ. Καρατζάς

Το βιβλίο «Για μια αποτελεσματικότερη εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα» αποτελεί εισήγηση για μια θεμελιακή μεταρρύθμιση: τη δημιουργία Ενιαίας Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα. Κατά την άποψη του συγγραφέα εάν αυτή η μεταρρύθμιση είχε υλοποιηθεί, θα είχε συμβάλλει στην αποτροπή της καταστροφής της ελληνικής οικονομίας, εμποδίζοντας λάθη τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην εκτροπή της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και στην κρίση του χρέους. Για τον συγγραφέα, επιβάλλεται η ανασυγκρότηση της χώρας ξεκινώντας από το χρηματοοικονομικό σύστημα γιατί αφενός αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της εμπιστοσύνης σε μια οικονομία και αφετέρου γιατί μέσα από αυτόν περνάνε όλοι οι οικονομικοί πόροι.

 • 0
 • Ι. Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ1
 • Πορεία προς τα εμπρός μετ’ εμποδίων1
 • Η ηγεσία της Ευρωζώνης4
 • Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση9
 • II. ΕΛΛΑΔΑ11
 • Έξοδος από τα μνημόνια και ιστορική εμπειρία11
 • Μια συμφωνία για το παρελθόν13
 • Η «φούσκα» του δημοσίου χρέους16
 • ΙΙΙ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19
 • Μια σύντομη αναδρομή19
 • Ρευστότητα20
 • Προβληματικά δάνεια21
 • Τα ομόλογα23
 • Τα stress tests των ελληνικών συστημικών τραπεζών24
 • Tο stress tests του 201824
 • Η ανακεφαλαιοποίηση του 2014 και του 201526
 • Η ανακεφαλαιοποίηση του 201328
 • Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ανά τράπεζα το 201829
 • Μακροικονομικά σενάρια για το stress test του 201830
 • Μακροικονομικά σενάρια για το stress test του 201530
 • IV. TΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΑΙ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ34
 • Λιανική τραπεζική34
 • Ασφαλιστικός κλάδος35
 • Συστήματα πληρωμών37
 • Κανονισμοί, Εποπτεία και Συστημική Ευστάθεια38
 • V. ΜΟΡΦΕΣ EΠΟΠΤΕΙΑΣ41
 • Διεθνείς κρίσεις, κανονισμοί και Εποπτεία41
 • Οι κύριες μορφές Εποπτείας διεθνώς45
 • Η Κλαδική προσέγγιση46
 • Η Λειτουργική προσέγγιση47
 • Η Ενοποιημένη προσέγγιση48
 • Η Προσέγγιση Δίδυμο Κορυφών (Twin Peaks)49
 • Η σημασία του συντονισμού και της επικοινωνίας50
 • Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας51
 • Η σημασία των συστημάτων προστασίας των καταθέσεων51
 • Συμπέρασμα52
 • VI. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ53
 • Οι πρώτες παρεμβάσεις53
 • Ποια είναι η υφιστάμενη δομή της εποπτείας 54
 • Γιατί Ενιαία Εποπτεία58
 • Η μετάβαση στην Ενιαία Εποπτεία61
 • Το μοντέλο της γερμανικής BaFin67
 • Η στελέχωση της Ενιαίας Εποπτικής Αρχής 70
 • Επίλογος - Μια μεταρρύθμιση «καταλύτης» ανάπτυξης72
 • VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ77
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι77
 • Τι είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 77
 • Κύριοι στόχοι77
 • Δομή78
 • Το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων78
 • Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός78
 • Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης79
 • Περαιτέρω βήματα προς την τραπεζική ένωση: μείωση του κινδύνου και προστασία των καταθέσεων79
 • Τροποποιήσεις των κανόνων περί τραπεζικής ένωσης79
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ80
 • Το Eurogroup της 22ης Ιουνίου 201880
 • DSA και πρωτογενές πλεόνασμα81
 • Το πλαίσιο της μεταμνημονιακής Εποπτείας83
 • ΕΛΣΤΑΤ83
 • Εκταμίευση και μαξιλάρι ρευστότητας84
 • Η συμμετοχή του ΔΝΤ85
 • Ο EFSF για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους85
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III86
 • Α: Μια πρόταση για την αντιμετώπιση και αποφυγή κρίσεων86
 • Β: Μια πρόταση για την αναδιάρθρωση του κράτους88
 • Οι στόχοι της πρότασης92
 • VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ93
 • 0
 • 0