3ο Συνέδριο Εταιρίεας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-896-4
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Ν. Βερβεσός, Ν. Ελευθεριάδης, Ε. Κινινή, Γ. Λαδογιάννης, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ.-Π. Τζάκας, Β. Τουντόπουλος, Ζ. Τσολακίδης
Επιμέλεια: Εταιρεία. Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)
Πρόλογος: Ν. Ρόκας

Το βιβλίο παρουσιάζει τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της  Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), που έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα στις 5-6 Οκτωβρίου 2018. Θέμα του Συνεδρίου ήταν τα ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, ιδιαίτερο καθόσον συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και δεδομένα. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια συνεχής τάση επαύξησης των υποχρεώσεων και ευθυνών των επιχειρήσεων και των μελών διοίκησής τους σε διεθνές επίπεδο, η οποία δεν περιορίζεται, όπως αρχικά, στην προστασία των μετόχων και των δανειστών, αλλά αφορά γενικότερα τις υποχρεώσεις της, μεγάλης ιδίως, επιχείρησης στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου χωρίστηκαν στις επιμέρους θεματικές ενότητες: Α) Εταιρική κοινωνική ευθύνη (εισηγητές: Γ. Σωτηρόπουλος Ζ. Τσολακίδης), Β) Ζητήματα ευθύνης ΔΣ (εισηγητές: Δ.-Π. Τζάκας, Ν. Ελευθεριάδης, Γ. Λαδογιάννης Ν. Βερβεσός), Γ) Ευθύνη εισηγμένης ΑΕ (εισηγητές: Έ. Κινινή, Β. Τουντόπουλος).

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ11
 • Α΄ Συνεδρία: Γενικές Εισηγήσεις15
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη Περιεχόμενο, ισχύον δίκαιο και προοπτικές15
 • Η διεύρυνση της αδικοπρακτικής ευθύνης και η εμπορική επιχείρηση43
 • Β΄ Συνεδρία: Ζητήματα ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου75
 • Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διοίκησης και εταιρίας με έμφαση στις corporate opportunities75
 • Αξιώσεις μετόχων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.107
 • Γ΄ Συνεδρία: Ζητήματα ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)141
 • Ευθύνη της εταιρείας και των διοικητών της έναντι τρίτων λόγω παράβασης της υποχρέωσης πρόνοιας και προστασίας141
 • Η ευθύνη των μελών διοικητικού συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων161
 • Δ΄ Συνεδρία: Ζητήματα ευθύνης στην εταιρία με εισηγμένες μετοχές187
 • Η υποχρέωση προς δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά τον Κανονισμό 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)187
 • Αστική ευθύνη εκ της παραβίασης κανόνων του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς241
 • 0
 • 0