Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-884-1
Σελίδες: 608
Συγγραφέας: Α. Αλεξανδροπούλου, Δ. Αυγητίδης, Ι. Αψούρης, Ν. Βερβεσός, Θ. Κατσάς, Λ. Κοντογιάννη, Δ. Λιάππης, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης, Α. Μεταλληνός, Α. Μικρουλέα, Ε. Περάκης, Χ. Ταρνανίδου
Επιμέλεια: Σύνδεσμος. Ελλήνων Εμπορικολόγων
Παρεμβαίνων: Ι. Αθηναίος – Πιέρρος , Κ. Καλαμπούκα , Ι. Καραχάλιου, Ι. Μπαζίνας , Α. Οικονόμου, Α. Παΐζης, N. Πιμπλής, Ν. Πίτσος, Δ. Σκαρίπας , A. Στάμου, Χρ. Τσενέ

Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει τα πρακτικά του 28ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Οι Αναμορφώσεις του Εταιρικού Δικαίου 2018 - 2019», που έλαβε χώρα από 19-21 Οκτωβρίου 2018 στο Ρίο.

Στην πρώτη ενότητα, των γενικών εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Ε. Περάκης με θέμα: «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρίας: Νέο δίκαιο ή νέος “2190”» και Δ. Αυγητίδης με θέμα: «Το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών».

Στη δεύτερη ενότητα, έλαβαν χώρα εισηγήσεις αναφορικά με τα «Μέτοχοι, μετοχές και άλλες κινητές αξίες». Ειδικότερα η Χ. Ταρνανίδου ανέπτυξε την εισήγησή της με θέμα: «Λογαριασμοί “omnibus” και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο», ο Θ. Κουλουρίδας παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Οι αποφάσεις των μετόχων: Παρακμή της γενικής συνέλευσης», η Α. Παπαδοπούλου ανέπτυξε την προβληματική γύρω από την «Τα δικαιώματα των μετόχων και μειοψηφίες (ατομικές και συλλογικές», ο Ι. Λιναρίτης παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η ΑΕ και η διάσπαση της αρχής» και ο Α. Μεταλληνός  μίλησε για τα «Ομόλογα και ομολογίες».

Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση («Στρογγυλό τραπέζι») με αντικείμενο «Οι εταιρικές ευθύνες» με ομιλητές τους κ.κ., Ι. Αψούρη, ο οποίος ανέπτυξε την προβληματική «Ο κανόνας της εύλογης επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgement Rule) και η διάταξη του άρθρου 102 παρ. 4 Ν 4548/2018», Ν.Βερβεσό, η συμβολή του οποίου είχε ως θέμα: «Υποχρέωση Πίστης των μελών του ΔΣ μίας ΑΕ - Απαγόρευση Εκμετάλλευσης Επιχειρηματικών Ευκαιριών» ο Δ. Λιάππης με θέμα: «Η εξωτερική ευθύνη των εταιρικών διοικητών κατ’ ΑΚ 71 εδ. β΄ στο μεταίχμιο αστικού και εταιρικού δικαίου» η Α. Μικρουλέα με θέμα: «Ζητήματα ευθύνης εταιρικών διοικητών», ενώ ο Α. Οικονόμου, ο οποίος άσκησε παρέμβαση.

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντικείμενο την εξέταση γύρω από την «Εταιρική διοίκηση & Επιμέρους ζητήματα», την παρουσίαση των οποίων ανέλαβαν, με τις εισηγήσεις τους, οι κ.κ.: Θ. Κατσάς, με θέμα: «Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας», Λ. Κοντογιάννη, με θέμα: «Οι αμοιβές του ΔΣ: Η Οδηγία SRD II και ο ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης», Ν. Πιμπλής, η εισήγηση του οποίου είχε ως αντικείμενο για τις  «Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σύγκριση με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης», η Χ. Λιβαδά, η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Η συνδυασμένη εξέλιξη λογιστικού και εταιρικού δικαίου» και η Α. Αλεξανδροπούλου, η οποία μίλησε για τις «Πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του εταιρικού δικαίου».

Στο έργο ενσωματώνονται και οι υποβληθείσες έγγραφες παρεμβάσεις των κ.κ. Ι. Αθηναίου– Πιέρρου, Κ. Καλαμπούκα, Ι. Καραχάλιου,  Ι. Μπαζίνα, Α. Οικονόμου, Α. Παϊζη, Ν. Πίτσου, Δ. Σκαρίπα, Α. Στάμου και Χ. Τσενέ.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου κλείνουν με τα πρίσματα από τον κ. Γ. Τριανταφυλλάκη. 

 • 0
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές Εισηγήσεις3
 • Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρίας: Νέο δίκαιο ή νέος «2190»; 3
 • Ευάγγελος Περάκης3
 • Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών3
 • Το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών21
 • Δημήτρης Κ. Αυγητίδης21
 • Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ21
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Μέτοχοι, μετοχές και άλλες κινητές αξίες49
 • Λογαριασμοί “omnibus” και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο49
 • Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου49
 • Επίκ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΟΠΑ, Δικηγόρος49
 • Οι αποφάσεις των μετόχων: Παρακμή της γενικής συνέλευσης; 85
 • Αθανάσιος Κουλορίδας85
 • Λέκτορας ΟΠΑ85
 • Τα δικαιώματα των μετόχων και μειοψηφίες (ατομικές και συλλογικές)117
 • Ανθούλα Παπαδοπούλου117
 • Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ117
 • Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η Α.Ε. και η διάσπαση της αρχής151
 • Ιωάννης Ε. Λιναρίτης151
 • Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (IBF)151
 • Ομόλογα και ομολογίες195
 • Αλέξανδρος Σ. Μεταλληνός195
 • Δικηγόρος, ΔΝ195
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ Στρογγυλό τραπέζι: Οι εταιρικές ευθύνες213
 • Ο κανόνας της εύλογης επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgement Rule) και η διάταξη του άρθρου 102 παρ. 4 Ν 4548/2018213
 • Ιωάννης Α. Αψούρης213
 • Δικηγόρος, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ213
 • Υποχρέωση Πίστης των μελών του ΔΣ μίας ΑΕ - Απαγόρευση Εκμετάλλευσης Επιχειρηματικών Ευκαιριών217
 • Νικόλαος Βερβεσός217
 • Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ217
 • Η εξωτερική ευθύνη των εταιρικών διοικητών κατ’ ΑΚ 71 εδ. β΄ στο μεταίχμιο αστικού και εταιρικού δικαίου 229
 • Δημήτρης Χ. Λιάππης229
 • Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ229
 • Ζητήματα Ευθύνης Εταιρικών Διοικητών249
 • Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα249
 • Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ249
 • Παρέμβαση271
 • Αργύρης Οικονόμου271
 • Δικηγόρος271
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV Η εταιρική διοίκηση Επιμέρους ζητήματα279
 • Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας279
 • Θεόδωρος Γ. Κατσάς279
 • Eπίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος279
 • Οι αμοιβές του ΔΣ: Η Οδηγία SRD II και ο ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης329
 • Δρ. Λήδα Κοντογιάννη329
 • Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.329
 • Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε σύγκριση με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης337
 • Νίκος Ε. Πιμπλής337
 • Δικηγόρος, Δ.Ν.337
 • Η συνδυασμένη εξέλιξη λογιστικού και εταιρικού δικαίου357
 • Χριστίνα Λιβαδά357
 • Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ357
 • Οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη του εταιρικού δικαίου385
 • Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου385
 • Επίκ. Καθηγήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικού Δικαίου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE)385
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V Παρεμβάσεις405
 • Η Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας υπό το νέο πρίσμα του Ν 4548/2018405
 • Ιωάννης Αθηναίος – Πιέρρος405
 • Δικηγόρος, LL.M., DPO405
 • Η σκοπιμότητα και η ουσία των αλλαγών στο Ν 3190/1955 περί ΕΠΕ411
 • Καλλιόπη Καλαμπούκα411
 • Καθηγήτρια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος411
 • Η δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Δικαστηρίων σχετικά με τις Αγωγές και Αιτήσεις, σύμφωνα με το νέο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών (Ν 4548/2018)427
 • Ιωάννα Δ. Καραχάλιου427
 • Δικηγόρος427
 • Συλλογικοί λογαριασμοί τίτλων και αφερεγγυότητα διαμεσολαβητή: Ζητήματα προστασίας επενδυτών459
 • Γιάννης Μπαζίνας459
 • Δικηγόρος, LL.M. (UChicago)459
 • Η προσπάθεια οριοθέτησης της διασυνοριακής μεταφοράς έδρας: Λειτουργία και προκλήσεις της διαδικασίας διασυνοριακών μετατροπών487
 • Αθανάσιος Παΐζης487
 • Δικηγόρος, LL.M., ΔΝ487
 • Οι ρυθμίσεις για τις αμοιβές του Δ.Σ και του CEO μετά την οικονομική κρίση στις εισηγμένες ΑΕ: Από την λογική του “Pay without performance” στις ρυθμίσεις διαφάνειας και την λογική του “Say on pay” της Οδηγίας SRD II (Οδηγία 2017/828/ΕΕ)507
 • Νικόλας I. Πίτσος507
 • Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΔΣ Δ.ΑΠΕ.Ε.Π Α.Ε507
 • Συγκριτική κριτική επισκόπηση του άρθρου 22α ΚΝ 2190/20 και της νεαράς διατάξεως του άρθρου 102 του Ν 4548/2018 περί ευθύνης των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε.543
 • Δημήτριος Γ. Σκαρίπας543
 • Δικηγόρος Αθηνών543
 • Η ονομαστικοποίηση των άυλων μετοχών και η ταυτοποίηση του μετόχου547
 • Αναστασία Στάμου547
 • Δικηγόρος, LL.M.547
 • Η χρήση ψηφιακών μέσων και διαδικασιών στη σύσταση και καταχώρηση των εταιριών: Νομοθετικές εξελίξεις559
 • Χρυσούλα Η. Τσενέ559
 • Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών559
 • Πορίσματα Συνεδρίου589
 • Γ. Δ. Τριανταφυλλάκης589
 • 0
 • 0