Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-932-9
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Th. Giegerich, Σ. Βέρνυ, Σ. Κουτνατζής, Κ. Παπανικολάου, Μ. Περάκης, Α. Πλιάκος, Β. Χατζόπουλος, Μ. Χρυσομάλλης
Επιμέλεια: Έδρα. Jean Monnet Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Πρόλογος: Μ. Χρυσομάλλης

Το έργο «Ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και η κρίση του» αποτελεί τη γραπτή αποτύπωση των εισηγήσεων του συνεδρίου που διοργάνωσε η Έδρα Jean Monnet Νομικής Σχολής ΔΠΘ μαζί με το Ίδρυμα Konrad Adenauer στην Κομοτηνή στις 23 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο του συνεδρίου διερευνήθηκαν μεταξύ άλλων ζητημάτων οι διαδικασίες οικοδόμησης και του ουσιαστικού περιεχομένου του «ευρωπαϊκού συνταγματισμού», δηλαδή του συστήματος αρχών, αξιών, ιδεωδών, διαδικασιών και πρακτικών, με το οποίο επιχειρείται με κανόνες δικαίου ο περιορισμός της ΕΕ και των θερμικών της οργάνων κατά την άσκηση των παραχωρημένων σε αυτήν αρμοδιοτήτων, με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαίας δημοκρατικής νομιμοποίησης αι αποτελεσματικότητας, καθώς του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου και αφετέρου των αιτιών της κρίσης του και των προοπτικών αντιμετώπισής τους, αφού γενικώς αναγνωρίζεται ότι η πολύ-επίπεδη κρίση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατά την τελευταία περίοδο τείνει να εξελιχθεί σε κρίση του «ευρωπαϊκού συνταγματισμού» και της αξιακής ταυτότητας της Ένωσης.

 • 0
 • Ο «ευρωπαϊκός συνταγματισμός»: οικοδόμηση και περιεχόμενο1
 • Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης1
 • Coordination Problems in European Human Rights Federalism17
 • Dr. Thomas Giegerich17
 • European Constitutionalism: Consequences and Challenges for the CJEU´s Interpretive Approach29
 • Wolfgang Weiß29
 • H έκτακτη ανάγκη ως η νέα legitimitas: Προκαταρκτικές σκέψεις για μια διεπιστημονική προσέγγιση του ευρωπαϊκού δικαίου49
 • Aντώνης Μεταξάς49
 • Οικονομική κρίση και έκπτωση της ιθαγένειας: Εθνικής και Ευρωπαϊκής65
 • Βασίλης Χατζόπουλος65
 • Η οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην ΕΕ και ο ρόλος του ΔΕΕ85
 • Αστέρης Πλιάκος85
 • Υπάρχει Κρίση Υποστήριξης στην ΕΕ; Η Κοινή Γνώμη μετά από μια Δύσκολη Δεκαετία 109
 • Σουζάννα Βέρνυ109
 • Τα ζητήματα Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού που εγείρει η έξοδος κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση127
 • Μανώλης Περάκης127
 • Νέες τάσεις στις σχέσεις εθνικού συνταγματικού δικαίου και δικαίου της ΕΕ - Μια απάντηση στην κρίση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού141
 • Στυλιανός-Ιωάννης Γ. Κουτνατζής141
 • Ὁ εὐρωπαϊκὸς συνταγματισμὸς ἐν μέσῳ δικαιοδοτικῶν ἐγγυήσεων καὶ ἀναστολῶν: Ὁ ρόλος τῶν κρατικῶν καὶ τῶν διαιτητικῶν δικαστηρίων171
 • Κυριάκος Π. Παπανικολάου171
 • 0
 • 0