Ο νέος ΠΚ (Ν 4619/2019) & ο προϊσχύωνΕνημέρωση μέχρι τον Ν 4637/2019

Κυκλοφορεί στις 5 Δεκεμβρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €11.00
ΝΠ €13.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-976-3
Σελίδες: 464

Ο «Ποινικός Κώδικας» (τσέπης) (Ν 4619/2019) παρατίθεται όπως ισχύει μετά τον Ν 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), ο οποίος τροποποίησε πολλά άρθρα του ΠΚ.

Η έκδοση περιλαμβάνει και το κείμενο του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (ΠΔ 283/1985), για τη συγκριτική μελέτη του αναγνώστη, και αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τον, φοιτητή, τον δικηγόρο και τον εφαρμοστή του ποινικού δικαίου.

Το έργο εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν 4619/201917
 • [Άρθρο πρώτο]17
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ18
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ18
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ18
 • Ο ποινικός νόμος18
 • I. Βασικές αρχές [Άρθρα 1-4]18
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11] 19
 • III. Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων [Άρθρα 12-13]22
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ24
 • Το έγκλημα24
 • I. Η πράξη [Άρθρα 14-19]24
 • II. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]25
 • III. Η υπαιτιότητα [Άρθρα 26-30]27
 • IV. Λόγοι άρσης του καταλογισμού [Άρθρα 31-35]28
 • V. Μειωμένος καταλογισμός [Άρθρα 36-41] 30
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ30
 • Απόπειρα και συμμετοχή30
 • I. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]30
 • II. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]31
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Ποινές και μέτρα ασφαλείας33
 • I. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]33
 • II. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]35
 • III. Μέτρα ασφαλείας [Άρθρα 69-78]39
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ43
 • Επιμέτρηση ποινής43
 • I. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-82]43
 • II. Μείωση της απειλούμενης ποινής [Άρθρα 83-93]49
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]51
 • IV. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 99-104]54
 • V. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 104Α]56
 • VI. Δικαστική άφεση της ποινής [Άρθρα 104Β]58
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ58
 • Η έκτιση των ποινών58
 • I. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 105-105Α]58
 • II. Απόλυση καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105Β-110Α]61
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ68
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών68
 • I. Παραγραφή εγκλημάτων [Άρθρα 111-113]68
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 114-117]69
 • III. Παραγραφή ποινών [Άρθρα 118-120]71
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ71
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]71
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ82
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ82
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ82
 • Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]82
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ86
 • Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας86
 • I. Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας [Άρθρα 138-139] 86
 • II. Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της χώρας [Άρθρα 140-142Α]87
 • III. Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της χώρας [Άρθρα 143-145]88
 • IV. Προσβολές κρατικών απορρήτων [Άρθρα 146-152]89
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ91
 • Εγκλήματα κατά άλλων κρατών [Άρθρα 153-156]91
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ92
 • I. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων [Άρθρα 157-160Α]92
 • II. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος [Άρθρα 161-166]96
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ98
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]98
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ105
 • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης [Άρθρα 183-197]105
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ114
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-206]114
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ114
 • [Άρθρα 202-206]114
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ114
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα [Άρθρα 207-215]114
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ118
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]118
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης[Άρθρα 224-234]121
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ123
 • Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία123
 • I. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος [Άρθρα 235-238]123
 • II. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας [Άρθρα 239-263]128
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ136
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]136
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ144
 • Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων144
 • I. Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών [Άρθρα 290-292]144
 • II. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290Α-298]147
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ152
 • Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου152
 • I. Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου [Άρθρα 299-303]152
 • II. Προσβολές του εμβρύου [Άρθρα 304-305]153
 • III. Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής [Άρθρα 306-307]155
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ155
 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας [Άρθρα 308-315]155
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ158
 • [Άρθρα 316-321]158
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ158
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]158
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ165
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]165
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ175
 • Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια [Άρθρα 354-360Α]175
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ177
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]177
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ180
 • Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας[Άρθρα 370-371]180
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ184
 • Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών184
 • I. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384]184
 • II. Εγκλήματα κατά της περιουσίας [Άρθρα 385-405]188
 • [Άρθρα 407-459]196
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ203
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ203
 • [Άρθρα 460-469]198
 • [Άρθρο δεύτερο]201
 • ΠΡΟΪΣΧΥΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 203
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 451
 • 0
 • 0