Ο Ν 4620/2019 ενημερωμένος μέχρι και τον Ν 4637/2019

Κυκλοφορεί στις 5 Δεκεμβρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €12.00
ΝΠ €14.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-982-4
Σελίδες: 432
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (τσέπης) (Ν 4620/2019) παρατίθεται όπως ισχύει μετά τον Ν 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), ο οποίος τροποποίησε πολλά άρθρα του ΚΠΔ.

Το έργο εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τον φοιτητή, τον δικηγόρο και τον εφαρμοστή του ποινικού δικαίου.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 4620/20191
 • [Άρθρο πρώτο]1
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ3
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ3
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ3
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ3
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]3
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ4
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]4
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ8
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]8
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ17
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 17
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ17
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-32]17
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ20
 • Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων [Άρθρα 33-36]20
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ30
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 37-44]30
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ36
 • Αποχή από την ποινική δίωξη - Αποχή υπό όρους [Άρθρα 45-50]36
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ43
 • Έγκληση [Άρθρα 51-55]43
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ46
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρo 56]46
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ47
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]47
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ48
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]48
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ51
 • ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 51
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ51
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-68]51
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ53
 • Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα [Άρθρo 69]53
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ53
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 53
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ53
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 70-71]53
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ54
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]54
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ57
 • Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας [Άρθρα 82-88]57
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 89-108]60
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ68
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 68
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ68
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλη [Άρθρα 109-121]68
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ75
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]75
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ78
 • Γενική διάταξη [Άρθρo 127]78
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]79
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ81
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-136]81
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ85
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 85
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ85
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 137-147]85
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ93
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]93
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ95
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]95
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ104
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]104
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ106
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]106
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ110
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ110
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ110
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-178]110
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ111
 • Ενδείξεις και αυτοψία [Άρθρα 179-182]111
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ113
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 183-208]113
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]128
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ145
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238]145
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ151
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ151
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ151
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 151
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ151
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]151
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ153
 • Προκαταρκτική εξέταση [Άρθρα 243-244]153
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ155
 • Προανάκριση [Άρθρo 245]155
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ158
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]158
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ162
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 162
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ162
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]162
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ163
 • Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 253-259]163
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ172
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]172
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ181
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]181
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ184
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-300]184
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ206
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ [Άρθρα 301-304]206
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ217
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 217
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ217
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]217
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ228
 • Συμβούλιο Εφετών - Σύνθεση και διαδικασία [Άρθρα 316-319]228
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ231
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ231
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ231
 • Προπαρασκευαστική διαδικασία [Άρθρα 320-328]231
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ238
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 238
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ238
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]238
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ240
 • Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]240
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ243
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]243
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-366]251
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ259
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 367-373]259
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ263
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 263
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ263
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρo 374]263
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ264
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]264
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ265
 • Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]265
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ286
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ286
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ286
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 286
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ286
 • Ποινική διαταγή [Άρθρα 409-416]286
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ288
 • Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-427]288
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ293
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 293
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ293
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]293
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ295
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]295
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ298
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ298
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ298
 • Έκδοση [Άρθρα 436-457]298
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ310
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 458-461]310
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ314
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ314
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ314
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]314
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ323
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 323
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ323
 • Έφεση κατά βουλεύματος [Άρθρα 477-482]323
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ324
 • Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος [Άρθρα 483-485]324
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ326
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 326
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ326
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]326
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ338
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]338
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ348
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ348
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ348
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-534]348
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ354
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 535-544]354
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ359
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ359
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ359
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 545-554]359
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ363
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-560]363
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ369
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 561-563]369
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ370
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 564-566]370
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ371
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρo 567]371
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ373
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ373
 • Ποινικό μητρώο [Άρθρα 568-575]373
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ382
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ382
 • Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [Άρθρα 576-584]382
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ388
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ388
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 585-592]388
 • [Άρθρο δεύτερο]394
 • Αλφαβητικό ευρετήριο 395
 • 0
 • 0