| Κανονισμός της Βουλής | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ | Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πρόσθετα Πρωτόκολλα | Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €12.00
ΝΠ €14.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-991-6
Σελίδες: 512
Συγγραφέας: Χ. Χρυσανθάκης

Η πέμπτη έκδοση του έργου «Σύνταγμα» κατέστη αναγκαία λόγω της δημοσίευσης του από 25.11.2019 Ψηφίσματος της Θ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α' 187/28.11.2019). Επίσης, επήλθε νέα τροποποίηση στον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) με την από 14.11.2019 (ΦΕΚ Α' 179/14.11.2019) απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Στην παρούσα Συλλογή, εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ΕΣΔΑ και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της. Επιπλέον, στο έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με τον Ν 2462/1997) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το έργο  ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • [1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1975, 1986, 2001, 2008, 2019]1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]1
 • ΤΜΗΜΑ Α΄1
 • Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2]1
 • ΤΜΗΜΑ Β΄2
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3]2
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25]3
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ26
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105]26
 • ΤΜΗΜΑ Α΄26
 • Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29]26
 • ΤΜΗΜΑ Β΄29
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50]29
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄45
 • Βουλή [Άρθρα 51-80]45
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄69
 • Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86]69
 • ΤMHMA E΄75
 • Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α]75
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄91
 • Διοίκηση [Άρθρα 101-105]91
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ98
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120]98
 • ΤΜΗΜΑ Α΄98
 • Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109]98
 • ΤΜΗΜΑ Β΄101
 • Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110]101
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄102
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119]102
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄108
 • Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120]108
 • [2] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Μέρος Κοινοβουλευτικό109
 • MEPOΣ ΠPΩTO109
 • OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 1-83Α]109
 • MEPOΣ ΔEYTEPO228
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ NOMOΘETIKOY EPΓOY [Άρθρα 84-123]228
 • MEPOΣ TPITO275
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ KOINOBOYΛEYTIKOY EΛEΓXOY [Άρθρα 124-138Α]275
 • MEPOΣ TETAPTO299
 • EIΔIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ [Άρθρα 139-159]299
 • MEPOΣ ΠEMΠTO326
 • EΠIΣTHMONIKH YΠHPEΣIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 160-163]326
 • MEPOΣ EKTO335
 • TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ [Άρθρα 164-172]335
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 463
 • [3] ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2012/C 326/02)345
 • TΙΤΛΟΣ Ι345
 • ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ [Άρθρα 1-5]345
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙ346
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 6-19]346
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ350
 • ΙΣΟΤΗΤΑ [Άρθρα 20-26]350
 • ΤΙΤΛΟΣ IV351
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ [Άρθρα 27-38]351
 • ΤΙΤΛΟΣ V354
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [Άρθρα 39-46]354
 • ΤΙΤΛΟΣ VI357
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [Άρθρα 47-50]357
 • ΤΙΤΛΟΣ VII358
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ [Άρθρα 51-54]358
 • [4] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ361
 • Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1]361
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι364
 • Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18]364
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ372
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51]372
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ386
 • Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59]386
 • Άρθρο δεύτερον 390
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-6]391
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτον, 1-5, δεύτερον]395
 • ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-9, δεύτερο]399
 • ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]403
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 3-7]410
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]415
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 18-22, δεύτερο]420
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-11]424
 • [5] Ν 2462/1997431
 • Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.1997)431
 • Άρθρο πρώτο 431
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 1]433
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ [Άρθρα 2-5]434
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [Άρθρα 6-27]436
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 28-45]448
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρα 46-47]459
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ [Άρθρα 48-53]459
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 463
 • 0
 • 0