Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-654-001-1
Σελίδες: 166
Συγγραφέας: Χ. Σταμέλος
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Δ. Αντωνίου
Πρόλογος: Θ. Δ. Αντωνίου

Το έργο «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου Ελλάδας και Κύπρου - Πανεπιστημιακές Παραδόσεις» αναφέρεται σε βασικές έννοιες της Νομικής Επιστήμης και είναι γεμάτο πληροφορίες τόσο από την άποψη της Μεθοδολογίας όσο και από αυτήν της Ιστορίας του Δικαίου. Το βιβλίο διέπεται από σαφήνεια και παρέχει πληρότητα στον προπτυχιακό φοιτητή όσον αφορά το αντικείμενο των σπουδών του. Καταπιάνεται με νομικές έννοιες και την ανάλυσή τους, όπως αυτές των πηγών του δικαίου και της ερμηνείας του, του κανόνα δικαίου και εφαρμογής του, έννοιες που απασχολούν κάθε κλάδο δικαίου.

 • 0
 • Μέρος Πρώτο Κανόνας Δικαίου1
 • Κεφάλαιο 1 Κανόνας Δικαίου, Σύστημα Δικαίου, Ιεραρχία Κανόνων, Εθιμοτυπία και Ήπιο Δίκαιο3
 • (α) Κανόνας Δικαίου 3
 • (β) Σύστημα Δικαίου 6
 • (γ) Ιεραρχία Κανόνων Δικαίου8
 • (δ) Εθιμοτυπία11
 • (ε) Ήπιο Δίκαιο17
 • Κεφάλαιο 2 Κλάδοι Δικαίου: Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο ΕΕ, Δημόσιο Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο22
 • (α) Διεθνές Δίκαιο22
 • (β) Δίκαιο ΕΕ 28
 • (γ) Δημόσιο Δίκαιο36
 • (δ) Ποινικό Δίκαιο42
 • (ε) Ιδιωτικό Δίκαιο46
 • Κεφάλαιο 3 Πηγές του Δικαίου Α: Σύνταγμα, Διεθνής Συνθήκη, Νόμος, Έθιμο, Δικαστικό Προηγούμενο51
 • (α) Σύνταγμα 51
 • (β) Διεθνής Συνθήκη και γενικά παραδεγμένος κανόνας του διεθνούς δικαίου57
 • (γ) Νόμος58
 • (δ) Έθιμο60
 • (ε) Δικαστικό Προηγούμενο60
 • Κεφάλαιο 4 Πηγές του δικαίου Β: Ηθική, Δεοντολογία, Νομολογία, Θεωρία, Ιδιωτική Βούληση66
 • (α) Ηθική66
 • (β) Δεοντολογία79
 • (γ) Νομολογία (αόριστες νομικές έννοιες, τεκμήρια, διδάγματα κοινής πείρας82
 • (δ) Θεωρία 86
 • (ε) Ιδιωτική Βούληση86
 • Μέρος Δεύτερο Εφαρμογή και Ερμηνεία του Κανόνα Δικαίου90
 • Κεφάλαιο 5 Εφαρμογή και Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου από την Διοίκηση και οι Εγκύκλιοι90
 • (α) Εφαρμογή Κανόνα Δικαίου από την Διοίκηση91
 • (β) Εγκύκλιοι92
 • Κεφάλαιο 6 Εφαρμογή και Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου από τα Δικαστήρια, Δικανικός Συλλογισμός και Σχολιασμός101
 • (α) Εφαρμογή Κανόνα Δικαίου από τα Δικαστήρια102
 • (β) Δικανικός Συλλογισμός 111
 • (γ) Σχολιασμός 115
 • Κεφάλαιο 7 Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου: στενή, γραμματική, ιστορική, συστηματική, τελολογική 122
 • (α) Στενή ή Συσταλτική Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου126
 • (β) Γραμματική Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου129
 • (γ) Ιστορική Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου130
 • (δ) Συστηματική Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου130
 • (ε) Τελολογική Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου131
 • Κεφάλαιο 8 Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου από θεωρητικές Σχολές του Δικαίου και οι Νομικές Σχολές 132
 • (α) Ερμηνεία Κανόνα Δικαίου από θεωρητικές Σχολές Δικαίου............................................132132
 • (β) Νομικές Σχολές............................................................................................................................135132
 • Επίμετρο Παγκόσμιο Δίκαιο, ΕΕ, Τεχνητή Νοημοσύνη και Δικαστές-Ρομπότ στην Ψηφιακή Εποχή137
 • Βιβλιογραφία139
 • Αλφαβητικό ευρετήριο145
 • 0
 • 0