Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-009-7
Σελίδες: 512
Συγγραφέας: Χρ. Σατλάνης

Το έργο «Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος» είναι προορισμένο να σταθεί αρωγός στους φοιτητές στα πρώτα δύσκολα βήματά τους στον δύσβατο δρόμο της νομικής επιστήμης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι αφενός η απλοποίηση των εννοιών μέσα από μια παρουσίαση του κειμένου ενός άρθρου που προβλέπει ένα έγκλημα και έναν εμπλουτισμό του κειμένου αυτού με ερμηνευτικά σχόλια και άφθονα παραδείγματα και αφετέρου η εξοικείωση των φοιτητών με τα στοιχεία της νομοτυπικής υπόστασης του κάθε εγκλήματος. Ασφαλώς, απολύτως αναγκαία για την κατανόηση του παρόντος είναι η πολύ καλή γνώση του Γενικού Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται όλο το Ειδικό Μέρος του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 134-405 ΠΚ.

Ωστόσο, η όλη διαμόρφωση του παρόντος είναι εναρμονισμένη και με τις απαιτήσεις, που θα προβάλλονται κάθε φορά στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του Δικηγορικού Επαγγέλματος ή για την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Βασικά, παρατίθεται η κρατούσα στη νομολογία και στη νομική επιστήμη άποψη, αλλά μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδύεται και μια γόνιμη νομική σκέψη, η οποία θα είναι πάντοτε απαραίτητη για την επίλυση πρακτικών νομικών ζητημάτων.

Αποφεύχθηκαν συνειδητά οι ακραίες νομικές θεωρίες, που δεν θα μπορούσαν ποτέ να βρουν ανταπόκριση στη νομολογία. Αποφεύχθηκαν επίσης αναλύσεις που αποτελούν μέρος κυρίως της ύλης του Γενικού Ποινικού Δικαίου, όπως οι πολλές αναφορές στην αμέλεια, στον αντικειμενικό καταλογισμό του αποτελέσματος, στις μορφές συμμετοχής στο έγκλημα, στην απόπειρα και στη συρροή εγκλημάτων.

Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί μέσα από το τρίπτυχο «κείμενο του νόμου, ερμηνευτικά σχόλια και παραδείγματα» να αντιμετωπίζει τον φοιτητή όχι μόνο ως σπουδαστή αλλά και ως αυριανό δικηγόρο ή δικαστή ή εισαγγελέα.

 • 0
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος1
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ10
 • Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας 10
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ18
 • Εγκλήματα κατά άλλων κρατών 18
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ19
 • Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων και εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος19
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ25
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας 25
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ47
 • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης47
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ67
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης67
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ67
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ67
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα67
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ76
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα76
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ98
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης 98
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία 121
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ156
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα 156
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ185
 • Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων 185
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ218
 • Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου 218
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ247
 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας 247
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ265
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας 265
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ290
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 290
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ332
 • Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια 332
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ339
 • Εγκλήματα κατά της τιμής 339
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ358
 • Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας 358
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ378
 • Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών 378
 • 0
 • 0