Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-020-2
Σελίδες: 287
Συγγραφέας: Χ. Σταμέλος

Το έργο «Φιλοσοφία του Δικαίου - Πανεπιστημιακές Παραδόσεις» παρουσιάζει, μέσα από ευσύνοπτη ανάλυση και χαρακτηριστικά παραδείγματα, τις κύριες θεωρίες για τη φιλοσοφία του δικαίου. Επιπλέον, αναδεικνύει τη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως αυτοτελών αξιών και ως φιλοσοφικών θεμελίων των κυρίων κλάδων του δικαίου και προτείνει την ολιστική ανάλυση του δικαίου, η οποία προσπαθεί να συνδυάζει αρμονικά τις θεωρίες δικαίου και άλλων επιστημών· Αποδέχεται τις γενικές αρχές ηθικής του φυσικού δικαίου, όταν αυτές είναι πανανθρώπινες (οι άνθρωποι και η αξιοπρέπειά τους ως ύψιστη αξία), στο πλαίσιο του νομικού θετικισμού διακρίνει μεταξύ de lege lata και de lege ferenda, και με πνεύμα νεορεαλιστικό συσχετίζει οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για να καταστεί εργαλείο που θα προτείνει τελικά στο μέλλον τις βέλτιστες δυνατές λύσεις με αποτελέσματα και οφέλη για όλους τους ανθρώπους και ιδίως για τα ανθρώπινα, ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματά τους σε καθεστώς φιλελεύθερου κράτους δικαίου αναφορικά με κάθε κλάδο δικαίου.

Το βιβλίο συμβάλλει στη σταδιακή προσέγγιση των εννοιών της φιλοσοφίας του δικαίου από τους φοιτητές, ώστε να τους διευκολύνει κατά τη μελέτη τους και την περαιτέρω έρευνά τους

 • 0
 • Περιεχόμενα0
 • Εισαγωγή1
 • Τι είναι δίκαιο; Τι είναι νόμος; Τι είναι δικαιοσύνη; 1
 • Πρώτο Μέρος Θεωρίες Φιλοσοφίας Δικαίου13
 • Κεφάλαιο ΑΦυσικό Δίκαιο16
 • α. Κύρια σημεία16
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές 19
 • γ. Ανάλυση, κριτική 23
 • δ. Παραδείγματα 26
 • Κεφάλαιο ΒΝομικός Θετικισμός29
 • α. Κύρια σημεία29
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές32
 • γ. Ανάλυση, κριτική32
 • δ. Παραδείγματα39
 • Κεφάλαιο ΓΝομικός Φορμαλισμός-Πραγματισμός 41
 • α. Κύρια σημεία41
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές41
 • γ. Ανάλυση, κριτική43
 • δ. Παραδείγματα45
 • Κεφάλαιο ΔΝομικός Ρεαλισμός49
 • α. Κύρια σημεία49
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές55
 • γ. Ανάλυση, κριτική59
 • δ. Παραδείγματα64
 • Κεφάλαιο ΕΝομικός Φιλελευθερισμός 65
 • α. Κύρια σημεία65
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές66
 • γ. Ανάλυση, κριτική66
 • δ. Παραδείγματα67
 • Κεφάλαιο ΣΤΟικονομική Ανάλυση του Δικαίου και Ωφελιμισμός68
 • α. Κύρια σημεία68
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές71
 • γ. Ανάλυση, κριτική72
 • δ. Παραδείγματα80
 • Κεφάλαιο ΖΚριτικές Νομικές Σπουδές, Μαρξισμός, Μαοϊσμός, Φεμινισμός, Δίκαιο και Λογοτεχνία, Ιστορική Σχολή, Ελεύθερο Δίκαιο, Κοινωνικές και Κοινωνιολογικές Νομικές Θεωρίες, Νομική Ανθρωπολογία, Κριτικός Ρασιοναλισμός (Ορθολογισμός), Νομικός Ερμηνευτισμός, Νομικός ή Κανονιστικός Πλουραλισμός (σύγχρονες θεωρίες και μετανεωτερικότητα)84
 • α. Κύρια σημεία84
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές91
 • γ. Ανάλυση, κριτική93
 • δ. Παραδείγματα105
 • Δεύτερο ΜέροςΦιλοσοφία Δικαίου, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ατομικές Ελευθερίες117
 • Κεφάλαιο ΗΔημόσιο Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα 119
 • α. Κύρια σημεία119
 • β. Κύριοι έμπρακτοι υποστηρικτές και θεωρητικοί εκφραστές141
 • γ. Ανάλυση, κριτική143
 • δ. Παραδείγματα153
 • Κεφάλαιο ΘΠοινικό Δίκαιο, Ευθανασία, Ανθρωποκτονία και Θανατική Ποινή 168
 • α. Κύρια σημεία168
 • β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές170
 • γ. Ανάλυση, κριτική170
 • δ. Παραδείγματα170
 • Κεφάλαιο ΙΙδιωτικό Δίκαιο και Ελευθερία Συναλλαγών 186
 • Κεφάλαιο ΙΑΔίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελευθερία Κίνησης 199
 • Κεφάλαιο ΙΒΔιεθνές Δίκαιο και Ελευθερία Σκέψης214
 • ΕπίμετροΗ Φιλοσοφία του Δικαίου στην Κύπρο και η διεθνής Φιλοσοφία του Δικαίου στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα221
 • Ερωτήματα239
 • Νομολογία242
 • Παράρτημα ΙΑγγλική Ορολογία243
 • Παράρτημα ΙΙΖαν-Ζακ Ρουσσώ245
 • Παράρτημα ΙΙΙΕισηγητική Έκθεσις ΑΚ, Γ. Μπαλής247
 • Βιβλιογραφία249
 • Ευρετήριο ονομάτων269
 • Ευρετήριο εννοιών272
 • 0
 • 0