Επετειακή έκδοση

Κυκλοφορεί 27 Μαρτίου

Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-023-3
Σελίδες: 232
Επιμέλεια: Ν. Αλιβιζάτος
Το έργο «Το Σύνταγμα της Ελλάδας - The Constitution of Greece» αποτελεί μια επετειακή έκδοση εξ αφορμής των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση, η οποία περιλαμβάνει τις διατάξεις του ελληνικού Συντάγματος μετά την Αναθεώρηση του από τη Θ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων) όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα. Το κείμενο παρατίθεται κωδικοποιημένο με επισήμανση των σχετικών τροποποιήσεων κάτω από τα άρθρα. Το έργο περιλαμβάνει αναλυτικά περιεχόμενα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ27
 • Βασικές Διατάξεις27
 • ΤΜΗΜΑ Α’27
 • Μορφή του Πολιτεύματος27
 • Άρθρο 1 – Μορφή του πολιτεύματος27
 • Άρθρο 2 – Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας27
 • ΤΜΗΜΑ Β’28
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας28
 • Άρθρο 3 – Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας28
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ28
 • Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα28
 • Άρθρο 4 – Ισότητα των Ελλήνων28
 • Άρθρο 5 – Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία29
 • Άρθρο 5A – Δικαίωμα στην πληροφόρηση30
 • Άρθρο 6 – Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση31
 • Άρθρο 7 – Καμία ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων32
 • Άρθρο 8 – Δικαίωμα νόμιμου δικαστή32
 • Άρθρο 9 – Άσυλο της κατοικίας33
 • Άρθρο 9A – Προστασία προσωπικών δεδομένων33
 • Άρθρο 10 – Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές28
 • Άρθρο 11 – Δικαίωμα του συνέρχεσθαι34
 • Άρθρο 12 – Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι34
 • Άρθρο 13 – Θρησκευτική ελευθερία35
 • Άρθρο 14 – Ελευθερία του τύπου35
 • Άρθρο 15 – Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση38
 • Άρθρο 16 – Παιδεία, τέχνη, επιστήμη38
 • Άρθρο 17 – Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση40
 • Άρθρο 18 – Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη43
 • Άρθρο 19 – Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης επικοινωνίας44
 • Άρθρο 20 – Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης45
 • Άρθρο 21 – Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες45
 • Άρθρο 22 – Προστασία της εργασίας46
 • Άρθρο 23 – Συνδικαλιστική ελευθερία47
 • Άρθρο 24 – Προστασία του περιβάλλοντος47
 • Άρθρο 25 – Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων49
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ50
 • Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας50
 • ΤΜΗΜΑ Α’50
 • Σύνταξη της Πολιτείας50
 • Άρθρο 26 – Διάκριση των εξουσιών50
 • Άρθρο 27 – Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας50
 • Άρθρο 28 – Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί51
 • Άρθρο 29 – Πολιτικά κόμματα51
 • ΤΜΗΜΑ Β’53
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ53
 • Ανάδειξη του Προέδρου53
 • Άρθρο 30 – Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος53
 • Άρθρο 31 – Προσόντα εκλογιμότητας53
 • Άρθρο 32 – Εκλογή53
 • Άρθρο 33 – Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία55
 • Άρθρο 34 – Αναπλήρωση56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ57
 • Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου57
 • Άρθρο 35 – Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή57
 • Άρθρο 36 – Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες58
 • Άρθρο 37 – Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης58
 • Άρθρο 38 – Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων60
 • Άρθρο 39 – [Το άρθρο 39 καταργήθηκε]61
 • Άρθρο 40 – Σύγκληση της Βουλής, αναστολή εργασιών61
 • Άρθρο 41 – Διάλυση της Βουλής61
 • Άρθρο 42 – Έκδοση και δημοσίευση των νόμων62
 • Άρθρο 43 – Έκδοση διαταγμάτων63
 • Άρθρο 44 – Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα64
 • Άρθρο 45 – Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων65
 • Άρθρο 46 – Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων65
 • Άρθρο 47 – Χάρη και αμνηστία65
 • Άρθρο 48 – Κατάσταση πολιορκίας66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ67
 • Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας67
 • Άρθρο 49 – Ευθύνη, κατηγορία, δίκη67
 • Άρθρο 50 – Τεκμήριο Αρμοδιότητας68
 • ΤΜΗΜΑ Γ’68
 • Βουλή68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ68
 • Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής68
 • Άρθρο 51 – Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα68
 • Άρθρο 52 – Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης69
 • Άρθρο 53 – Βουλευτική περίοδος69
 • Άρθρο 54 – Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας70
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ71
 • Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών71
 • Άρθρο 55 – Προσόντα εκλογιμότητας71
 • Άρθρο 56 – Κωλύματα εκλογιμότητας71
 • Άρθρο 57 – Ασυμβίβαστα έργα73
 • Άρθρο 58 – Δικαστικός έλεγχος εκλογών75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ75
 • Καθήκοντα και δικαιώματα βουλευτών75
 • Άρθρο 59 – Όρκος75
 • Άρθρο 60 – Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα76
 • Άρθρο 61 – Ανεύθυνο των βουλευτών76
 • Άρθρο 62 – Ακαταδίωκτο των βουλευτών76
 • Άρθρο 63 – Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ77
 • Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής77
 • Άρθρο 64 – Σύνοδος77
 • Άρθρο 65 – Κανονισμός, προεδρείο78
 • Άρθρο 66 – Συνεδριάσεις79
 • Άρθρο 67 – Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης79
 • Άρθρο 68 – Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές80
 • Άρθρο 69 – Αναφορές80
 • Άρθρο 70 – Άσκηση νομοθετικού έργου81
 • Άρθρο 71 – Τμήμα διακοπής των εργασιών82
 • Άρθρο 72 – Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επιτροπών82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ83
 • Νομοθετική λειτουργία της Βουλής83
 • Άρθρο 73 – Δικαίωμα πρότασης νόμων83
 • Άρθρο 74 – Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων85
 • Άρθρο 75 – Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού86
 • Άρθρο 76 – Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων87
 • Άρθρο 77 – Αυθεντική ερμηνεία των νόμων88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ88
 • Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση88
 • Άρθρο 78 – Νόμοι φορολογικού περιεχομένου88
 • Άρθρο 79 – Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός89
 • Άρθρο 80 – Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα90
 • ΤΜΗΜΑ Δ’91
 • Κυβέρνηση91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ91
 • Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης91
 • Άρθρο 81 – Υπουργικό Συμβούλιο91
 • Άρθρο 82 – Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής92
 • Άρθρο 83 – Υπουργοί και Υφυπουργοί92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ93
 • Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης93
 • Άρθρο 84 – Εμπιστοσύνη της Βουλής – αρχή της δεδηλωμένης93
 • Άρθρο 85 – Ευθύνη των Υπουργών94
 • Άρθρο 86 – Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο94
 • ΤΜΗΜΑ Ε’96
 • Δικαστική Εξουσία96
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ96
 • Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι96
 • Άρθρο 87 – Ανεξαρτησία των δικαστών96
 • Άρθρο 88 – Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις97
 • Άρθρο 89 – Δικαστικά ασυμβίβαστα98
 • Άρθρο 90 – Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο99
 • Άρθρο 91 – Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο101
 • Άρθρο 92 – Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ103
 • Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων103
 • Άρθρο 93 – Διακρίσεις των δικαστηρίων103
 • Άρθρο 94 – Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων104
 • Άρθρο 95 – Συμβούλιο της Επικρατείας105
 • Άρθρο 96 – Ποινική δικαιοσύνη106
 • Άρθρο 97 – Μικτά ορκωτά δικαστήρια107
 • Άρθρο 98 – Ελεγκτικό Συνέδριο107
 • Άρθρο 99 – Αγωγές κακοδικίας108
 • Άρθρο 100 – Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο109
 • Άρθρο 100Α – Νομικό Συμβούλιο του Κράτους110
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ’111
 • Διοίκηση111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ111
 • Οργάνωση της Διοίκησης111
 • Άρθρο 101 – Διοικητική αποκέντρωση111
 • Άρθρο 101A – Ανεξάρτητες αρχές112
 • Άρθρο 102 – Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ114
 • Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης114
 • Άρθρο 103 – Δημόσιοι υπάλληλοι114
 • Άρθρο 104 – Περιορισμοί δημοσίων υπαλλήλων116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ116
 • Καθεστώς του Αγίου Όρους116
 • Άρθρο 105 – Καθεστώς του Αγίου Όρους116
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ117
 • Ειδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις117
 • ΤΜΗΜΑ Α’117
 • Ειδικές Διατάξεις117
 • Άρθρο 106 – Κράτος και εθνική οικονομία117
 • Άρθρο 107 – Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία119
 • Άρθρο 108 – Απόδημος ελληνισμός119
 • Άρθρο 109 – Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων120
 • ΤΜΗΜΑ Β’120
 • Αναθεώρηση του Συντάγματος120
 • Άρθρο 110 – Αναθεώρηση του Συντάγματος120
 • ΤΜΗΜΑ Γ’121
 • Μεταβατικές διατάξεις121
 • Άρθρο 111 – Συντακτικές Πράξεις Ψηφίσματα121
 • Άρθρο 112 – Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα122
 • Άρθρο 113 – [Kαταργήθηκε]123
 • Άρθρο 114 – [Kαταργήθηκε]123
 • Άρθρο 115 – [Kαταργήθηκε]123
 • Άρθρο 116 – Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών124
 • Άρθρο 117 – Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές124
 • Άρθρο 118 – Μεταβατικές διατάξεις για δικαστικούς λειτουργούς125
 • Άρθρο 119 – Μεταβατική διάταξη για βουλευτικά ασυμβίβαστα127
 • ΤΜΗΜΑ Δ’127
 • Ακροτελεύτια Διάταξη127
 • Άρθρο 120 – Ακροτελεύτια διάταξη. Δικαίωμα αντίστασης127
 • 0
 • 0