Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-052-3
Σελίδες: 392
Συγγραφέας: Γ. Ψαρουδάκης
Στη μελέτη «Η θέση του εταίρου στην εξυγίανση» ερευνάται η διαδικαστική θέση των εταίρων στην εξυγίανση των επιχειρήσεων, και ειδικότερα το ζήτημα της συμμετοχής τους στην κίνηση της εξυγιαντικής διαδικασίας, την πρόταση εξυγιαντικής συμφωνίας (ή τη συναίνεση σε αυτήν) και τις σχετικές με την εξυγίανση δίκες. Αναλύεται ακόμη η μέθοδος επιβολής εξυγιαντικών μέτρων στους εταίρους, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά και η επιβολή μέτρων στους εταίρους κατά την Οδηγία 2019/1023. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για δικηγόρους, νομικά στελέχη επιχειρήσεων, δικαστές, ακαδημαϊκούς και νομικούς ερευνητές που ασχολούνται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων και εν γένει το πτωχευτικό δίκαιο.
 • 0
 • Εισαγωγικά21
 • 1. Θέση του προβλήματος21
 • 2. Πορεία της ανάλυσης30
 • Α. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ33
 • Ι. Το περιεχόμενο του εταιρικού συμφέροντος33
 • 1. Το εταιρικό συμφέρον στη φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησης33
 • 1.1. Συστηματική θέση33
 • 1.1.1. Το raison d’être της έννοιας στο σύστημα του εταιρικού δικαίου33
 • 1.1.2. Λειτουργία στο ισχύον εταιρικό δίκαιο37
 • 1.2. Εννοιολογικές εκδοχές42
 • 1.2.1. Το συμφέρον των εταίρων42
 • 1.2.2. Το συμφέρον της επιχείρησης50
 • 1.2.3. Το συμφέρον της εταιρίας καθεαυτήν57
 • 1.2.4. Εταιρικό συμφέρον και αντίληψη του νομικού προσώπου60
 • 1.3. Συμπέρασμα64
 • 2. Το εταιρικό συμφέρον στην παθολογική λειτουργία της επιχείρησης65
 • 2.1. Η «ώρα της κρίσης»65
 • 2.2. Εταιρικό συμφέρον και συλλογικές διαδικασίες69
 • 2.3. Το εταιρικό συμφέρον στο προπτωχευτικό στάδιο73
 • 2.3.1. Θέση του προβλήματος73
 • 2.3.2. Λειτουργία στο ισχύον δίκαιο του προπτωχευτικού σταδίου76
 • 2.3.3. Εννοιολογικές εκδοχές: το προπτωχευτικό στάδιο και η αντίληψη περί συμφέροντος των εταίρων82
 • 2.3.4. Εννοιολογικές εκδοχές: το προπτωχευτικό στάδιο από την οπτική του συμφέροντος της επιχείρησης91
 • 2.3.5. Εννοιολογικές εκδοχές: το αμήχανο θετικό περιεχόμενο του συμφέροντος της εταιρίας καθεαυτήν στο προπτωχευτικό στάδιο95
 • 2.3.6. Το εταιρικό συμφέρον ως κανόνας μεγιστοποίησης της εταιρικής περιουσίας95
 • 2.3.7. Συμπέρασμα και σύνδεση με τα επόμενα100
 • ΙI. Η διαδικαστική θέση των εταίρων στην εξυγίανση102
 • 1. Εισαγωγικά για την εξυγίανση στον ΠτωχΚ: προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και σχέδιο αναδιοργάνωσης102
 • 2. Οι εταίροι στη διαδικασία του σχεδίου αναδιοργάνωσης105
 • 2.1. Οι εταίροι και η αίτηση πτώχευσης: αρμοδιότητα105
 • 2.1.1. Πτώχευση λόγω παύσης πληρωμών105
 • 2.1.2. Πτώχευση λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ή πιθανότητας αφερεγγυότητας108
 • 2.2. Οι εταίροι και η αίτηση πτώχευσης: συμμετοχή στη δίκη;120
 • 2.3. Το κατάλληλο «πεδίο της μάχης»: ενδοεταιρικές σχέσεις ή αξιολόγηση της αίτησης προς κήρυξη πτώχευσης125
 • 2.4. Αρμοδιότητα ως προς την πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης και τη συναίνεση σε αυτό 130
 • 3. Οι εταίροι στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης133
 • 3.1. Αρμοδιότητα για τη σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης133
 • 3.2. Οι εταίροι και η επικύρωση της συμφωνίας: συμμετοχή στη δίκη;136
 • 4. Η συμμετοχή των εταίρων στις δίκες του άρ. 101 ΠτωχΚ138
 • 4.1. Εισαγωγικά - αντικείμενα δίκης138
 • 4.2. Περιπτωσιολογία140
 • 5. Η έναρξη της άτυπης εξυγίανσης144
 • 6. Εξυγίανση και ανάθεση στον οφειλέτη της διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας145
 • B. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ149
 • Ι. Η επιβολή των μέτρων μεταξύ εταιρικού δικαίου και δικαίου της εξυγίανσης149
 • 1. Η μέθοδος επιβολής εταιρικών μέτρων στον ΠτωχΚ149
 • 1.1. Ο διορισμός ειδικού εντολοδόχου ως ειδική μέθοδος δικαστικής παρέμβασης149
 • 1.2. Η σημασία της υποθετικής θέσης των εταίρων στην ένωση των πιστωτών152
 • 1.2.1. Το πραγματικό του άρ. 101 παρ. 2-3152
 • 1.2.2. Ειδικώς ο προσανατολισμός στην αξία της συμμετοχής155
 • 1.2.3. Προστασία της αξίας της συμμετοχής ή προστασία της συμμετοχής, αν έχει θετική αξία;157
 • 1.2.4. Η μέθοδος επέμβασης στις εταιρικές συμμετοχές και η νομική φύση τους165
 • 1.3. Η έννομη συνέπεια του άρ. 101 παρ. 2-3168
 • 1.3.1. Η διαδικασία επιβολής των μέτρων 168
 • 1.3.2. Η εκ των υστέρων αξίωση αποζημίωσης των εταίρων175
 • 1.3.2.1. Όροι και περιεχόμενο της αξίωσης175
 • 1.3.2.2. Η θέση της αξίωσης στο σύστημα του άρ. 101 ΠτωχΚ180
 • 1.4. Πρόσθετοι όροι για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου;182
 • 1.4.1. Απλή πλειοψηφία των εταίρων;182
 • 1.4.2. Αναγκαιότητα των εταιρικών μέτρων για την εξυγίανση;185
 • 2. Συστηματική θέση και αξιολογική βάση της επιβολής εταιρικών μέτρων 191
 • 2.1. Εισαγωγικά191
 • 2.2. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους ως ειδική εκδήλωση της υποχρέωσης πίστης193
 • 2.2.1. Το βασικό περιεχόμενο και οι φορείς της υποχρέωσης πίστης193
 • 2.2.2. Η κατεύθυνση της υποχρέωσης πίστης201
 • 2.2.3. Η δυσχερής επιβολή της υποχρέωσης πίστης, εν γένει και στο (προ)πτωχευτικό στάδιο208
 • 2.2.4. Ο διορισμός ειδικού εντολοδόχου ως ειδική μέθοδος εφαρμογής της υποχρέωσης πίστης στο (προ)πτωχευτικό στάδιο213
 • 2.3. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους ως εκδήλωση της βασικής μεθόδου των συλλογικών διαδικασιών;216
 • 2.3.1. Η εξυγίανση μεταξύ αναγκαστικής εκτέλεσης και επιχειρηματικών επιλογών216
 • 2.3.2. Η ρύθμιση της διανομής στις εξυγιαντικές συμφωνίες223
 • 2.3.3. Εφαρμογή στους εταίρους;225
 • 2.3.3.1. Προς μια ενιαία σύλληψη της νομικής θέσης πιστωτών και εταίρων;225
 • 2.3.3.2. Οι δυσχέρειες της ενιαίας σύλληψης 230
 • 2.3.3.3. Η θέση του ελληνικού δικαίου233
 • 2.4. Η σύνθεση των δύο ερμηνευτικών κατευθύνσεων για την επιβολή εταιρικών μέτρων στους εταίρους: ο αναπροσανατολισμός του εταιρικού συμφέροντος εντός της συλλογικής διαδικασίας236
 • 2.5. Η αξία των εισφερόμενων απαιτήσεων στο debt-equity swap239
 • 3. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους υπό το πρίσμα των σχετικών υπερνομοθετικών κανόνων242
 • 3.1. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους από την άποψη του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ242
 • 3.2. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους από την άποψη του ενωσιακού δικαίου251
 • 4. Η σημερινή διαμόρφωση της υποχρέωσης των εταίρων να συμπράττουν στην άτυπη εξυγίανση255
 • 4.1. Η επιβολή εταιρικών μέτρων κατά τον ΠτωχΚ ως ειδική, αλλά όχι αποκλειστική εκδήλωση της υποχρέωσης πίστης στην εξυγίανση 256
 • 4.2. Η διαφοροποίηση μεταξύ εταίρων και πιστωτών στην άτυπη εξυγίανση262
 • 4.3. Η σημασία των στοιχείων του πραγματικού του άρ. 101 ΠτωχΚ266
 • 4.4. Η εναρμόνιση του άρ. 101 ΠτωχΚ και της γενικής υποχρέωσης πίστης271
 • 4.5. Μία παράλληλη σκέψη σχετικά με τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης και την πτωχευτική ανάκληση273
 • 5. Η νομική θέση του εταίρου εντός και εκτός εξυγίανσης275
 • 5.1. Θέση του ζητήματος275
 • 5.2. Ο αποκλεισμός του εταίρου276
 • 5.3. Η προστασία της μετοχής στον Ν 4548/2018280
 • 5.3.1. Η αναγκαστική απώλεια της εταιρικής συμμετοχής ή μείωση του ποσοστού συμμετοχής280
 • 5.3.2. Πτυχές των έννομων συνεπειών των ελαττωματικών αποφάσεων282
 • 5.4. Η εταιρική συμμετοχή στον Ν 4601/2019284
 • 5.5. Συμπέρασμα ως προς τη μεταχείριση της εταιρικής συμμετοχής στο εταιρικό δίκαιο286
 • 6. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της αλλοίωσης της εταιρικής συμμετοχής με την εξυγιαντική συμφωνία290
 • 6.1. Θέση του ζητήματος290
 • 6.2. Αρμοδιότητα των δικαστηρίων του COMI και εφαρμογή της lex concursus293
 • 6.3. Η εφαρμογή των γενικών κανόνων στην άτυπη εξυγίανση297
 • ΙΙ. Η επιβολή των μέτρων και οι παραλλαγές των κανόνων διανομής στην εξυγίανση299
 • 1. Εισαγωγικά: κανόνες διανομής και εταίροι299
 • 2. Ο κανόνας διανομής της αξίας εκκαθάρισης: το «συμφέρον των πιστωτών» και η αντίστοιχη προστασία των εταίρων308
 • 3. Ο κανόνας διανομής της υπεραξίας της αναδιάρθρωσης: γενικά312
 • 3.1. Η συγκρότηση ομάδων ως βάση της λειτουργίας του κανόνα312
 • 3.2. Η έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης: τρόπος λήψης της απόφασης314
 • 3.3. Η έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης: ο ουσιαστικός κανόνας διανομής μεταξύ απόλυτης και σχετικής προτεραιότητας324
 • 4. Ο κανόνας διανομής της υπεραξίας της αναδιάρθρωσης: η θέση των εταίρων331
 • 4.1. Η θέση των εταίρων με υπαγωγή τους στα άρ. 9-11 της Οδηγίας332
 • 4.1.1. Εισαγωγικά332
 • 4.1.2. Υπό τον κανόνα σχετικής προτεραιότητας333
 • 4.1.3. Υπό τον κανόνα απόλυτης προτεραιότητας339
 • 4.2. Η θέση των εταίρων χωρίς υπαγωγή τους στα άρ. 9-11 της Οδηγίας348
 • 4.2.1. Η συστηματική θέση της εξαίρεσης των εταίρων από τα άρ. 9-11348
 • 4.2.2. Σκέψεις για την έννοια της αδικαιολόγητης παρεμπόδισης του σχεδίου στην Οδηγία352
 • 5. Σκέψεις για το άρ. 101 ΠτωχΚ υπό το πρίσμα της Οδηγίας354
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις357
 • Βιβλιογραφία363
 • Αλφαβητικό ευρετήριο389
 • 0
 • 0