Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος - Μάρτιος 2021

Νέα έκδοση – Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη & επιστημονικός διάλογος σχετικά με ζητήματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΜΕΛΕΤΕΣ | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | VARIA

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
ISSN: 2653-9349
Έτη: 3
Τεύχη: 10
Άρθρα: 229

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια: Γ. Αναγνωσταράς, Γ. Κανέλλος

Β. ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

VARIA | BIBΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4635/2019