ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2021, Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Νέα έκδοση – Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη & επιστημονικός διάλογος σχετικά με ζητήματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΜΕΛΕΤΕΣ | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | VARIA

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΕ C-194/19 απόφαση της 15ης Απριλίου 2021, ECLI:EU:C:2021:270 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 129]

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας για τα απόβλητα και η επίδρασή της στην ελληνική δικαιοταξία [Μελέτη, Π. Γαλάνης,

σελ. 92]

COVID -19

Ενωσιακές δράσεις περί εμβολίων κατά του Covid -19 [Μελέτη, Ι. Μέντης,

σελ. 108]

ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΔΕΕ C-896/19 απόφαση της 20ης Απριλίου 2021, ECLI:EU:C:2021:311 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 127]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ιδιότυπη υπόθεση κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 ενώπιον του ΓΔΕΕ [ΓΔΕΕ υπόθ. T-526/19, Σχολιασμένη Νομολογία, με παρατ. Β. Κόττα,

σελ. 151]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης [Μελέτη, Α. Πλιάκος,

σελ. 83]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΔΕΕ Τ-789/19 απόφαση της 12ης Μαΐου 2021, ECLI:EU:Τ:2021:260 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 130]

ΙΣΟΤΗΤΑ

ΔΕΕ C-30/19 απόφαση της 15ης Απριλίου 2021, ECLI:EU:C:2021:269 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 124]

ΔΕΕ C-511/19 απόφαση της 15ης Απριλίου 2021, ECLI:EU:C:2021:274 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 125]

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στις λιθουανικές σιδηροδρομικές μεταφορές [ΓΔΕΕ υπόθ. T-814/17, Σχολιασμένη Νομολογία, με παρατ. Φ. - Α. Μισούλη, Ε. - Μ. Τριχάκη,

σελ. 144]

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΔΕΕ C-11/20 απόφαση της 12ης Μαΐου 2021, ECLI:EU:C:2021:380 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 130]

ΓΔΕΕ Τ-628/20 απόφαση της 19ης Μαΐου 2021, ECLI:EU:T:2021:28 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 131]

ΓΔΕΕ Τ-465/20 απόφαση της 19ης Μαΐου 2021, ECLI:EU:T:2021:284 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 133]

ΓΔΕΕ Τ-643/20 απόφαση της 19ης Μαΐου 2021, ECLI:EU:T:2021:286 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 133]

ΓΔΕΕ Τ-665/20 απόφαση της 6ης Ιουνίου 2021, ECLI:EU:T:2021:344 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 133]

ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΕΕ C-896/19 απόφαση της 20ης Απριλίου 2021, ECLI:EU:C:2021:311 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 127]

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Η αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού στην Ευρώπη:Ανακύπτοντα Νομικά Ζητήματα [Μελέτη, Σ. Φωτεινήτσογλου,

σελ. 119]

NE BIS IN IDEM

ΔΕΕ C-505/19 απόφαση της 12ης Μαΐου 2021, ECLI:EU:C:2021:376 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 129]

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΞΙΩΝ ΕΕ

ΔΕΕ C-650/18 απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, ECLI:EU:C:2021:426 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 135]

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΔΕΕ C-504/19 απόφαση της 29ης Απριλίου 2021, ECLI:EU:C:2021:335 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 128]

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΕΕ C-65/20 απόφαση της 10ης Ιουνίου 2021, ECLI:EU:C:2021:471 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 136]

ΔΕΕ C-609/19 και C-776/19 έως C-782/19 απόφαση της 10ης Ιουνίου 2021, ECLI:EU:C:2021:470 [Επισκόπηση Νομολογίας,

σελ. 136]