ΤρΕφΘεσ 250/2018 [Ανώνυμη εταιρία - Λύση] (παρατ. Γ. Σιδηρόπουλος)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Κυριαζή, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Ι. Αργυροπούλου, Εφέτης Δικηγόροι: Π. Αδάση-Τσαπώνη, Μ. Χατζηχαρίση ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Λύση ανώνυμης εταιρίας λόγω μη υποβολής προς καταχώριση οικονομικών καταστάσεων. Το δικαστήριο υποχρεούται να διατάξει τη λύση και έχει μόνο τη δυνατότητα να παράσχει εύλογη προθεσμία για άρση του λόγου λύσης. Διατάξεις: άρθρα 48 Ν 2190/1920 [...] δ΄. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του Ν 3600/2007, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εάν δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Το Δικαστήριο πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός εάν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Με την άνω διάταξη τάσσονται κριτήρια αντικειμενικά, των οποίων η συνδρομή αρκεί για τη λύση, λαμβανομένου υπόψη ότι η τελευταία συνδέεται με την προστασία του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν επηρεάζεται από τις συντρέχουσες κατά περίπτωση υποκειμενικές συνθήκες, λόγω του σκοπού και της σημασίας για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.