ΜΕφΑθ 37/2017 [Ανώνυμη εταιρία - Έκδοση επιταγής] (παρατ. Μ. Βαρελά)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2019, Μάρτιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Πετσάλη, Εφέτης Δικηγόροι: Μ. Καρπαθάκης, Ι. Βεργέτη, Δ. Νταφούλης ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΧΑΡΙΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ. Ακυρότητα σε περίπτωση έκδοσης επιταγών από θυγατρική ΑΕ ως εγγύηση υπέρ της μητρικής της για καλή εκπλήρωση σύμβασης, χωρίς ειδική άδεια με απόφαση της ΓΣ, διότι η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί της θυγατρικής. Η ακυρότητα επειδή ανάγεται στην έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας των οργάνων της ΑΕ ενεργεί in rem και επιφέρει απόλυτη ακυρότητα των τίτλων, δυνάμενη να προταθεί κατά οποιουδήποτε τρίτου ανεξαρτήτως γνώσης ή καλής πίστης και πρόθεσης βλάβης. Διατάξεις: άρθρα 23α, 42ε Ν 2190/1920 [...] Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν 2190/1920 («Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου»), ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν 3604/2007 (ΦΕΚ A’ 189/8.8.2007): «1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόμου, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, β) Κατ’ εξαίρεση,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.