ΑΠ Ολ 4/2019 [Προστασία καταναλωτή - ΓΟΣ καταχρηστικοί] (παρατ. Δ. Λαδάς)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2019, Μάρτιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠ Ολ 4/2019 [63] Πρόεδρος: Β. Πέππας, Πρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Γ. Αποστολάκης Δικηγόροι: Α. Νούκα, Γ. Τιμαγένης, Γ. Ορφανίδης, Ι. Μυταλούλης, Α. Σαραντοπούλου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ ΓΟΣ. Σύμβαση τραπεζικού δανείου σε ξένο νόμισμα. Η αναγραφή όρου ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του νομίσματος χορηγήσεως την ημέρα της καταβολής, δεν συνιστά διαζευκτική ενοχή, κατά την έννοια των άρθρων 305 επ. ΑΚ, παρά τη χρήση της λέξεως υποχρεούται, αφού δεν οφείλονται δύο αλλά μόνο μία παροχή, αυτή στο ξένο νόμισμα, με απλή ευχέρεια του οφειλέτη να την εκπληρώσει, είτε στο νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ. Ένας τέτοιος όρος απηχεί το περιεχόμενο του άρθρου 291 ΑΚ και συνεπώς δεν νοείται διατάραξη της ισορροπίας των συμβαλλομένων, ούτε καταχρηστικότητα του σχετικού όρου. Αντίθετη μειοψηφία περί της εξαίρεσης όρων από τον έλεγχο καταχρηστικότητας, κατά την οποία εφόσον η εξαίρεση δεν μεταφέρθηκε ρητά στο εθνικό δίκαιο με το Ν 2251/1994, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ερμηνευτικά ότι εμπεριέχεται στη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2251/1994 και περί της μη διαζευκτικότητας της ενοχής, σύμφωνα με την οποία η ενοχή από τις εν λόγω...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.