ΜΕφΑθ 6074/2018 [Επιταγή ακάλυπτη]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2019, Ιούλιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Κώνστα, Εφέτης Δικηγόροι: Σ. Καραβιδόγλου, Ν. Νάκης ΕΠΙΤΑΓΗ. Παράνομος χαρακτήρας έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και στοιχειοθέτηση αδικοπρακτικής ευθύνης. Η μεταχρονολογημένη επιταγή είναι ακάλυπτη, όταν εμφανισθεί και δεν πληρωθεί ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του διαστήματος από την ημέρα της πραγματικής έκδοσης μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προς εμφάνιση, υπολογιζόμενης από την ημέρα που αναγράφεται στην επιταγή ως χρονολογία έκδοσης. Για την θεμελίωση της αγωγής από αδικοπραξία απαιτείται ο ενάγων να επικαλεσθεί ότι ο εκδότης-εναγόμενος εξέδωσε την επιταγή αυτή δόλια, δηλαδή ενώ γνώριζε ότι δεν είχε αντίστοιχα με την αξία της διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα κατά τον χρόνο εκδόσεως ή πληρωμής και ότι η επιταγή αυτή εμφανίσθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός προθεσμίας οκτώ ημερών. Δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής η αιτία έκδοσης της επιταγής. Η ανυπαρξία του χρέους ή η ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία εκδόθηκε η ακάλυπτη επιταγή δεν επηρεάζουν το αξιόποινο του εγκλήματος ούτε της αστικής αδικοπραξίας, ενδεχομένως όμως να συνιστούν αιτιολογημένη άρνηση της αδικοπρακτικής αγωγής ως προς το ύψος της ζημίας του ζημιωθεντός κομιστή της ακάλυπτης επιταγής. Αν ο κομιστής εμφανίσει την επιταγή νωρίτερα και δεν πληρωθεί, παρέχεται στον εκδότη το δικαίωμα προβολής ένστασης λόγω εμφάνισης της επιταγής κατά παράβαση των συμφωνημένων και γνώσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.