ΜΕφΑθ 5414/2018 [Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2019, Ιούλιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Αποστολάκη, Εφέτης Δικηγόροι: Χ. Σπυρόπουλος, Γ. Τσιγαρίδας ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING). ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ. Καταγγελία χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω καθυστέρησης καταβολής μισθωμάτων. Η πρόσθετη συμφωνία των μερών ότι ο εκμισθωτής πέραν της αναζήτησης του πράγματος θα μπορεί να αξιώσει και την καταβολή των υπολειπόμενων μελλοντικών μισθωμάτων κρίνεται ως ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Δυνατή η προβολή με ένσταση πλήρους απαλλαγής, άλλως περιορισμού της ποινικής ρήτρας στο προσήκον μέτρο κατ’ άρθρο 409 ΑΚ. Συνυπολογισμός της οικονομικής κατάστασης των μερών και του μεγέθους της ποινής σε σχέση με την αξία της αντιπαροχής και της απειλούμενης για τον εκμισθωτή βλάβης. Διατάξεις: άρθρα 1-4 Ν 1665/1986, 409 ΑΚ [...] Η ενάγουσα εταιρία «... ΑΤΕΕ (...)» με την από 2.9.2011 (αριθμ. κατάθ. .../2011) αγωγή της κατά της εταιρίας «...» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επικαλούμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ αυτής ως εκμισθώτριας και της εναγομένης ως μισθώτριας, την οποία κατήγγειλε στις 15.12.2010, ζήτησε να υποχρεωθεί η τελευταία να της καταβάλει με προσωρινά εκτελεστή απόφαση νομιμοτόκως το συνολικό ποσό των 32.774,17 ευρώ, το οποίο αφορά σε οφειλόμενα μισθώματα, αποζημίωση χρήσης, επιπλέον χρεώσεις με βάση τη σύμβαση, καθώς και ποινική ρήτρα ίση με το 1/2 των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.