Σ. Ψυχομάνης, Περί συμβάσεων ανοίγματος πιστώσεως με τρέχοντα λογαριασμό και συνήθων προβληματικών όρων τους (γνωμ.)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2019, Οκτώβριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως με τρέχοντα λογαριασμό υποχρεώνει την τράπεζα σε παροχή των πιστώσεων, που εκάστοτε ζητεί η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, εντός του συμφωνημένου πιστωτικού ορίου. Ο τυχόν όρος περί απολύτου δικαιώματος της τράπεζας να εκπληρώνει, κατά τη βούλησή της, τα υπεσχημένα, καθιστά τη σύμβαση άκυρη, ως τοιαύτη. Ο συνυπολογισμός, εξάλλου, της εισφοράς του Ν 128/1975, ο «τοκαριθμικός» υπολογισμός των τόκων, το «κυμαινόμενο επιτόκιο», το έτος των 360 ημερών, και οι εκ των μεθόδων αυτών γεννώμενοι τόκοι και τόκοι τόκων, που διογκώνουν την τελική απαίτηση της τράπεζας, καθιστούν αυτήν μη νόμιμη κατά το υπερβάλλον ποσό. Με την απόδειξη, όμως, του νόμιμου (μικρότερου) ποσού της απαίτησης βαρύνεται η ίδια η τράπεζα, που ζητεί την επιδίκασή της, και όχι ο οφειλέτης, που και αδυνατεί να το πράξει, και δεν υποχρεούται προς τούτο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 338, 623 και 626 ΚΠολΔ. Επίσης, η εκ μέρους της τράπεζας τήρηση πλειόνων λογαριασμών, και όχι ενός, ενιαίου, τρέχοντα, ως όφειλε, από τη σχέση, τους οποίους, μαζί με τις αμφίβολης ακρίβειας αναγνωρίσεις των υπολοίπων τους επικαλείται η τράπεζα προς έκδοση διαταγής πληρωμής, δεν εκπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή της. Η στη σύμβαση περιλαμβανόμενη, τέλος, παραίτηση του εγγυητή από τα δικαιώματα, απλώς, των άρθρων 853 και 862 ΑΚ είναι άκυρη, είτε λόγω αδιαφάνειας του όρου, είτε λόγω των εν μέρει αναγκαστικού δικαίου διατάξεών τους. Εν πάση δε περιπτώσει, οι χωρίς ουσιαστικούς λόγους συνεχείς αρνήσεις της τράπεζας να χορηγεί τις υπεσχημένες πιστώσεις συνιστούν αντισυμβατική συμπεριφορά, που υποχρεώνει την τράπεζα σε αποζημίωση της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης και οδηγεί σε ελευθέρωση του εγγυητή. Την αξίωση αυτή μπορεί να προβάλει η επιχείρηση προς συμψηφισμό με την αντίθετη αξίωση της τράπεζας από το χρεωστικό (σε βάρος της επιχείρησης) κατάλοιπο του τρέχοντος λογαριασμού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.