ΜΕφΑθ 3100/2019 [Όροι ασφαλιστηρίου]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2019, Νοέμβριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Λύγκα, Εφέτης Δικηγόροι: Μ. Μαραγκάκης, Ι. Παντελίδης ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Σύμβαση ομαδικής ασφάλισης ζωής και ασφάλισης μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα. Η σωματική αναπηρία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την απώλεια εισοδήματος από την εργασία, τελώντας σε σχέση αιτίου και αιτιατού, ούτως ώστε η απώλεια εισοδήματος να συνιστά στοιχείο του σχετικού ορισμού και να μην χρειάζεται να αναδειχθεί σε αυτοτελή, πρόσθετο, συμβατικό όρο. Η ανικανότητα προς εργασία συναρτάται με τον πορισμό εισοδήματος και δεν λαμβάνεται αφηρημένα υπόψη. Με βάση τους όρους της ένδικης σύμβασης, δεν επήλθε η επικαλούμενη από τον ενάγοντα ασφαλιστική περίπτωση, ώστε να υποχρεούται η ασφαλιστική εταιρία στην καταβολή του ασφαλίσματος. Διατάξεις: άρθρα 361 ΑΚ, 27 [παρ. 1, 5] Ν 2496/1997 [...] Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνήψε με την ... ΑΕ σύμβαση ομαδικής ασφαλίσεως ζωής και ασφαλίσεως μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, για τους δανειολήπτες της, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο με αριθμό .../01.04.2007 ομαδικό ασφαλιστήριο, τους συνημμένους Γενικούς Όρους και τα Προσαρτήματα. Μεταξύ άλλων ασφαλιστικών καλύψεων, προβλέπεται και η περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου που προήλθε από ασθένεια ή ατύχημα και τον καθιστά, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ανίκανο να εκτελέσει οποιαδήποτε επικερδή εργασία και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.