ΜΕφΑθ 4824/2019 [Συμβαση ομαδικής ασφάλειας ζωής]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Νικάνδρου, Εφέτης Δικηγόροι: Γ. Μπούρας, Χ. Χρυσάνθη, Θ. Σιμιτσή, Δ. Σπανού ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ. ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Έννοια ασφαλιστικής σύμβασης. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης. Αντικείμενο της εμπορίας του ασφαλιστή είναι η ανάληψη του κινδύνου, δηλαδή η ανάληψη της υποχρέωσης να αποκαταστήσει τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που δημιουργεί η επέλευση του ασφαλισμένου περιστατικού. Ασφαλιστική εργασία είναι η μετακύλιση του κινδύνου από τον ασφαλισμένο στον ασφαλιστή. Έννοια κοινωνίας κινδύνου. Κύριο ασφάλιστρο και επασφάλιστρο. Ελεύθερη τιμολόγηση ασφαλίστρων με βάση τους παράγοντες κινδύνου που ο ασφαλιστής αξιολογεί ως κρίσιμους. Δεν πρέπει να οδηγεί σε μετακύλιση του κινδύνου στον ασφαλισμένο ανατρέποντας κρυφίως την έννοια της ασφάλισης. Μη νόμιμη ρήτρα ομαδικού ασφαλιστηρίου που προβλέπει την καταβολή πρόσθετου ασφάλιστρου εξισορρόπησης, με την οποία επέρχεται ανεπίτρεπτη μετακύλιση του ασφαλιστικού κινδύνου. Διατάξεις: άρθρα 1 παρ. 1, 2, 9 παρ. 1, 27 παρ. 1, 29 παρ. 3 Ν 2496/1997, 1, 13, 35 επ. ΝΔ 400/1970 [...] III. Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 9 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του Ν 2496/1997 προκύπτει ότι με την ασφαλιστική σύμβαση, που αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από τον ασφαλιστή (ασφαλιστήριο συμβόλαιο), η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον αντισυμβαλλόμενό της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτο, παροχή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.