ΔικΕΕ υπόθ. C-263/2018, απόφ. της 19.12.2019 [Πνευματική ιδιοκτησία – Διαδικτυακή αγορά e-books]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2020, Ιούλιος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Nederlands Uitgeversond, Groep Algemene Uitgevers κατά Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΓΟΡΑ «ΜΕ­ΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (E-BOOKS). Άυλη ψηφιακή μετάδοση μέσω μεταφορτώσεως, έναντι αντιτίμου και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, ηλεκτρονικών βιβλίων. Προϋποθέσεις ανάλωσης του δικαιώματος διανομής επί υλικών αντιγράφων. Λειτουργική και οικονομική διάκριση μεταξύ των προγραμμάτων Η/Υ και άλλων προστατευόμενων έργων (ηλεκτρονικών βιβλίων). Διαφοροποίηση της υλικής από την ηλεκτρονική διανομή (υλικά και άυλα αντίγραφα). Ένταξη της (άυλης) ψηφιακής μετάδοσης προστατευόμενου περιεχομένου στο ρυθμιστικό πεδίο του δικαιώματος κατ’ αίτησης διάθεσης στο κοινό (making available right). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του making available right. Μη ανάλωση του δικαιώματος. Διατάξεις: άρθρα 3, 4 Οδηγίας 2001/29/ΕΚ Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 2 του άρθρου 4 παρ. 1 και 2, και του άρθρου 5 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ 2001, L 167, σελ. 10). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Nederlands Uitgeversond (στο εξής: NUV) και της Groep Algemene Uitgevers (στο εξής: GAU), αφενός, και της Tom Kabinet Internet BV...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.