ΕφΠειρ 58/2020 [ΟΕ «εν τοις πράγμασι»]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2020, Ιούλιος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Κωττάκη, Εφέτης ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ. «Εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρία. Προσωπική ευθύνη των εταίρων και των οργάνων της για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Σύμφωνα με το 10 ΑΚ, τα νομικά πρόσωπα διέπονται ως προς την ίδρυση, τη νομική προσωπικότητα και την ικανότητα δικαίου από το δίκαιο της χώρας, στην οποία ασκείται η κεντρική διοίκηση αυτών, εκπορεύονται οι αποφάσεις και διαμορφώνεται η επιχειρηματική πολιτική της επιχείρησης (πραγματική έδρα). Έτσι, αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν ως πραγματική έδρα την Ελλάδα, δεν έχουν, όμως, συσταθεί σύμφωνα προς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, πάσχουν ακυρότητα ως εταιρίες του αντίστοιχου εταιρικού τύπου και λειτουργούν ως ομόρρυθμες εταιρίες «εν τοις πράγμασι» και οι εταίροι αυτών ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον μετά της εταιρίας. Περιπτώσεις μη εφαρμογής. Διατάξεις: άρθρα Καν(ΕΚ) 593/2008, 10 ΑΚ [...] Η εκκαλουμένη εφαρμόζοντας το ελληνικό δίκαιο δέχθηκε εν μέρει ως και κατ΄ουσίαν βάσιμη την από 14.7.2017 αγωγή (ΓΑΚ/ΕΑΚ .../2017), με την οποία η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη ζήτησε, μετά παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι, έκαστος εις ολόκληρον, υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις περί πωλήσεως άλλως περί αναγνωρίσεως χρέους και επικουρικώς περί εφοπλισμού και περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, να της καταβάλουν το σε ευρώ ισόποσο, κατά την ημέρα πληρωμής, ποσό των 100.874,14 δολλαρίων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.