ΜΕφΑθ 249/2020 [Εμπορική αντιπροσωπεία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2020, Ιούλιος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Γκουρογώννη, Εφέτης Δικηγόροι: Α. Συρίδου, Δ. Κουτσούκης ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ. Βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας είναι ο αμφοτεροβαρής χαρακτήρας της, η σταθερότητα της σχέσης, η διάρκεια της παροχής του εμπορικού αντιπροσώπου, η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία της παροχής του και η ενέργειά του επ’ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας αορίστου χρόνου, τακτική καταγγελία και χρόνος προμήνυσης. Τακτική καταγγελία από αντιπροσωπευόμενο, χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων. Προϋποθέσεις έκτακτης καταγγελίας. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για καταβολή οφειλόμενης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εύλογης αποζημίωσης. Διατάξεις: άρθρα 1, 8, 9 ΠΔ 219/1991 Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ΠΔ 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων», που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον συντονισμό των δικαίων των κρατών - μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες), όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 249/1993, 88/1994 και 312/1995, για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω ΠΔ 219/1991, οι οποίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από την ισχύ του εφαρμόζονται από 1 Ιανουάριου 1994 (κατ’ άρθρον 11 παρ. 2), εμπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίον, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση, είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, ο οποίος καλείται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.