ΣτΕ 1710/2019 [Χρηματοπιστωτικά μέσα]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2020, Ιούλιος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγήτρια: Ο. Παπαδοπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Μ. Μερσίνης, Α. Μακρή ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. Απαγόρευση συναλλαγών οι οποίες συνδυάζονται με ή συνιστούν παραπλανητικές μεθοδεύσεις ή άλλο τέχνασμα και υποβολή σε πρόσωπα ασκούντα διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότη της υποχρέωσης να γνωστοποιούν στον εκδότη τις συναλλαγές, οι οποίες διενεργούνται για λογαριασμό τους και αφορούν μετοχές ή άλλα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεδεμένα με αυτές. Οι σχετικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις εφαρμόζονται σε πράξεις ή παραλείψεις που λαμβάνουν χώρα είτε στην ελληνική επικράτεια είτε στην αλλοδαπή και αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εδρεύουσα στην ελληνική επικράτεια. Έννοια συναλλαγών. Χρηματοοικονομικές «συμβάσεις επί διαφορών» (contracts for differences). Η ρητή μνεία των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων στις οδηγίες 2004/39/ΕΚ, και 2014/65/ΕΕ και, κατά παραπομπή, στον κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 δεν συνιστά διεύρυνση της κατηγορίας των ισοδύναμων προς τα futures και options παράγωγων μέσων, αλλά περαιτέρω εξειδίκευση της γενικότερης αυτής κατηγορίας, βούληση δε του νομοθέτη είναι να περιλάβουν στο πεδίο εφαρμογής τους και τις εν λόγω εξωχρηματιστηριακώς καταρτιζόμενες συναλλαγές, που αποτελούν παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, δυνάμενα να επηρεάσουν την μετοχή ως υποκειμένη αξία. Διατάξεις: άρθρα 2 παρ. 9, 7, 13 παρ. 1, 20 παρ. 1 Ν 3340/2005, 2 παρ. 1 Ν 2396/1996, 1 παρ. 3 Οδηγίας 2003/6/ΕΚ, 1 παρ. 1, 4...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.