ΜΕφΘεσ 131/2020 [Επιταγή]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Σιάπκα, Εφέτης Δικηγόροι: Β. Παρλαπάνης, Δ. Ηλιόπουλος ΕΠΙΤΑΓΗ. Επί διαταγής πληρωμής που εκδίδεται βάσει επιταγής, ο αιτών την έκδοσή της πρέπει να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγινε δικαιούχος της επιταγής. Η οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας δεν επάγεται μετάσταση της κυριότητας του τίτλου και του δικαιώματος που πηγάζει από αυτόν. Ο κομιστής λόγω πληρεξουσιότητας ασκεί τα από την επιταγή δικαιώματα ως αντιπρόσωπος του εντολέα του και όχι στο δικό του όνομα. Μεταχρονολογημένη επιταγή. Δεν θεμελιώνεται η εκ των άρθρων 281 και 300 ΑΚ ένσταση, όταν ο λήπτης της επιταγής, γνώριζε μεν την έλλειψη αντικρύσματος, κατά το χρόνο έκδοσης της επιταγής, πλην όμως, συμμορφούμενος προς τη συμβατική δέσμευση, εμφάνισε την επιταγή στην τράπεζα, εντός του οκταημέρου από τη μεταγενέστερη ημερομηνία, που διαλαμβάνεται στο σώμα της επιταγής. Διατάξεις: άρθρα 23 Ν 5960/1933, 281, 300 ΑΚ, 626 [παρ. 2, 3] ΚΠολΔ [...] Με την κρινόμενη, από 11.7.2016 (αριθμ. έκθ. κατάθεσης .../11.7.2016) ανακοπή κατά της καθ’ ης και ήδη εφεσίβλητης, η ανακόπτουσα και ήδη εκκαλούσα, ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, την ακύρωση: α) της υπ’ αριθμ. 3715/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, β) της από 21.6.2016 επιταγής προς πληρωμή κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.