Οι λογαριασμοί & οι βαθμίδες τους, Ι. Κ. Δρυλλεράκης, Δικηγόρος

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ι. Κ. Δρυλλεράκης , Δικηγόρος Ο κυρ. Μαργαρίτης δεν ήτο ιδίως προεξοφλητής ή τοκιστής ήτο όλα αυτά ομού. Έναν φόρον επιτηδεύματος επλήρωνεν, αλλά έκαμνε τρείς τέχνας ....... Ήνοιξε το κατάστιχον, αι κατάπυκνοι και μαυροβολούσαι σελίδες του ωμοίαζον με πίονας αγρούς, με γήν αγαθήν. Ότι έσπειρε τις εν αυτώ, εκαρποφόρει πολλαπλασίως ..... Εκάστοτε ότε εγίνετο εξόφλησις κονδυλίου τινός αλλ’ η ρίζα έμενεν υπό την γην μέλλουσα και πάλιν ν’ αναβλαστήση... Εύρε παρευθείς τους δύο λογαριασμούς. Παπαδιαμάντης - Η Σταχομαζώχτρα 1. Κιτάπια, τεφτέρια, κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, τα αρχαιότερα από αυτά οι Πινακίδες της Πύλου και της Κνωσσού 1 . Αποθήκες ονομάτων αγαθών και αριθμών. Καταγραφή για τη διατήρηση της οικονομικής πληροφορίας, αποτύπωση λογαριασμών. Αν ανατρέξετε στο Λεξικό 2 η λέξη λογαριασμός επεξηγείται ως «υπολογισμός, εκτίμηση, μέτρημα, μέτρηση αλλά και δοσοληψία και εκκρεμότητα». Στα οικονομικά, που μας ενδιαφέρουν εν προκειμένω, ο λογαριασμός είναι ένας κατάλογος, μια κατάσταση στην οποία αποτυπώνονται κατά κατηγορία η περιουσία της επιχείρησης (κινητά και ακίνητα, υλική και άυλη) και οι οικονομικές σχέσεις της (αγορές, πωλήσεις, χρηματοδότηση, υποχρεώσεις) ως αριθμητικά μεγέθη 3 . Τα βιβλία μιας επιχειρήσεως, σε χάρτινη ή σε άυλη μορφή, αποτελούν το σύνολο τέτοιων καταστάσεων στις οποίες καταγράφονται τόσο η περιουσία της επιχειρήσεως (τα πάγια στοιχεία της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.