ΜΠρΑθ 6055/2020 [Σωματεία] (παρατ. Ι. Γεροντίδης)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Αθανασίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Θ. Ραχιώτης, Α. Τρίμμη ΣΩΜΑΤΕΙΑ. Ελαττωματικές αποφάσεις. Προϋποθέσεις άσκησης αγωγής ακύρωσης ελαττωματικής απόφασης ΓΣ. Περιπτώσεις ενδοσωματειακών παρανομιών. Έννομο συμφέρον μελών σωματείου. Διαφορά άκυρης και ακυρώσιμης απόφασης. Προθεσμία ακυρότητας. Παράτυπη απόφαση ΓΣ για αποβολή της αιτούσας για ένα εξάμηνο από το σωματείο λόγω μη σύγκλησής της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασής της με πρόσκληση του Δ.Σ. και μη γνωστοποίησης του τόπου σύγκλησης παρά μόνο την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικά μέσα. Η αδυναμία σύγκλησης ελλείψει διαθεσίμου χώρου δεν ισοδυναμεί με έλλειψη απαρτίας με συνέπεια η επακολουθήσασα ΓΣ να μην αποτελεί επαναληπτική αυτής. Πιθανολόγηση ακυρότητας της απόφασης της ΓΣ περί προσωρινής διαγραφής της αιτούσας και απώλειας των θέσεών της στις λαϊκές αγορές και σημαντικής ζημίας και οικονομικής βλάβης. Αναστολή εκτέλεσης απόφασης εξαιτίας πιθανολόγησης ανεπανόρθωτης βλάβης της αιτούσας. Διατάξεις: άρθρα 93 επ. ΑΚ Κατά το άρθρο 93 παρ. 1 του ΑΚ, η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, κατά δε άρθρα 95 και 96 του ΑΚ, εξουσία συγκλησεως της συνελεύσεως του σωματείου έχει καταρχήν η διοίκηση του σωματείου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις η μειοψηφία των μελών, μετά από προηγούμενη εξουσιοδότηση του Δικαστηρίου. Επίσης, από την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.