ΜΠρΠειρ 3323/2020 [ΑΕ - Squeeze out] (παρατ. Ι. Βενιέρης)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Μπαλαγιάννης, Πάρεδρος ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ. Δικαίωμα μετόχου κατέχοντος το 95% των μετοχών να εξαγοράσει υποχρεωτικώς τις μετοχές της μειοψηφίας (Squeeze out). Προϋποθέσεις. Περιορισμός ελέγχου εκ μέρους του Δικαστηρίου των προϋποθέσεων ασκήσεως του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος για την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας. Μη απαραίτητη η κατοχή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο του απαραίτητου ποσοστού σε κάθε είδος μετοχής, αλλά του συνόλου της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου. Έννοια μειοψηφούντων μετόχων. Νομιμοποιούμενο πρόσωπο σε ανώνυμη εταιρία με ονομαστικές μετοχές. Απόδειξη της πραγματικής αξίας που ενσωματώνουν οι μετοχές μέσω πραγματογνωμοσύνης. Διατάξεις: άρθρα 40, 47 Ν 4548/2018 1. Από το συνδυασμό των άρθρων 3, 12 παρ. 1 περ. ιγ’, 17 παρ. 3 - 6, 33 παρ. 1 περ. α, 40, 41 παρ. 2 και 3, 47, 190 Ν 4548/2018 και τη συγκριτική επισκόπηση των άρθρων 49γ Ν 2190/1920 και άρθρο 47 Ν 4548/2018 προκύπτει ότι ο Ν 4548/2018 - που αναμόρφωσε το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών και ισχύει σήμερα κατόπιν τροποποιήσεων από τους Ν 4601/2019, 4609/2019 και 4635/2019 - διατήρησε αυτούσιο το δικαίωμα μετόχου που έχει αποκτήσει το 95% στο σύνολο της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρίας να εξαγοράσει υποχρεωτικώς τις μετοχές της μειοψηφίας (υπόλοιπο 5%) - γνωστό και ως Squeeze out -...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.