ΜΕφΚρητ 99/2019 [Επενδυτικές υπηρεσίες]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Κυτρίδου, Εφέτης Δικηγόροι: Γ. Κομισόπουλος, Ά. Αποστολάκη, Ν. Χαζιράκης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Πιστωτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης και απόκτηση ιδιότητας μέλους. Κρίση ότι ο συνεταιρισμός δεν είχε ούτε συμβατική, ούτε εκ του καταστατικού, ούτε και εκ του νόμου υποχρέωση να ικανοποιήσει αίτημα περί ρευστοποίησης συνεταιριστικών μερίδων και συνεπώς ουδεμία ζημία προκάλεσε στην ενάγουσα υπό την έννοια αυτή. Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Έννοια επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Κρίση ότι ούτε ο εναγόμενος πιστωτικός συνεταιρισμός έχει την ιδιότητα ΕΠΕΥ ή ΑΕΠΕΥ, ούτε η απόκτηση από την ενάγουσα συνεταιριστικών μερίδων αποτελεί συναλλαγή αφορώσα «κινητές αξίες», δεδομένου ότι αυτές δεν είναι δεκτικές διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά, αλλά το μέσον απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου και της συμμετοχής στη λειτουργία του συνεταιρισμού. Κρίση περί μη θεμελίωσης αδικοπρακτικής ευθύνης επί τη βάσει της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων. Διατάξεις: άρθρα 2 Ν 1667/1986, 149 Ν 4261/2014, 2 Ν 3606/2007, 914, 919 ΑΚ [...] Ο εναγόμενος ιδρύθηκε μετά την από ... απόφαση της ιδρυτικής συνέλευσης των μελών του με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, οπότε εγκρίθηκε το με την ίδια ημερομηνία καταστατικό του, που καταχωρήθηκε στις ... στο τηρούμενο στο Ειρηνοδικείο Χανίων Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών, με αριθμό μητρώου ... Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ... απόφασης της Επιτροπής Νομισματικών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.