Κ. Ρούσσος, Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας - Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 4942/2020 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αντικείμενο της μελέτης είναι το δικαίωμα της λεγόμενης «μικρής μειοψηφί-ας» και της «μεγάλης μειοψηφίας» να ζητήσουν δικαστικώς να διενεργηθεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στην ανώνυμη εταιρεία με τους όρους του άρθρου 40 του προϊσχύσαντος περί ανωνύμων εταιρειών νόμου 2190/1920 ή του άρθρου 142 του ισχύοντος Ν 4548/2018.1. Εισαγωγή Με τους όρους του άρθρου 40 Ν 2190/1920 οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έκτακτο έλεγχό της 1 . Το δικαίωμα αυτό ρυθμίζεται πλέον από το άρθρο 142 Ν 4548/2018, το οποίο, με εξαίρεση μικρές διαφοροποιήσεις και βελτιώσεις, δεν μεταβάλλει το καθεστώς που ίσχυε για την άσκηση του ίδιου δικαιώματος υπό τον προϊσχύσαντα περί ανωνύμων εταιριών νόμο 2 . Η αίτηση για διενέργεια εκτάκτου ελέγχου απευθύνεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. και 788 ΚΠολΔ). Το αίτημα απευθύνεται κατά της εταιρίας, της οποίας ζητείται ο έλεγχος 3 . Υποστηρίζεται και η άποψη, ότι δεν απαιτείται η αίτηση να στρέφεται κατά της εταιρίας καθώς πρόκειται για δίκη εκούσιας δικαιοδοσίας που διεξάγεται χωρίς αντιδικία 4 . Θεωρώ ότι πρόκειται για μη γνήσια υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας δεδομένου ότι υπάρχει αντιδικία με το υποκείμενο του ελέγχου που είναι η εταιρία. Η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.