ΤρΕφΑθ 1944/2020 [Ελεύθερος Ανταγωνισμός]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Καράγιάννη, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Δ. Κοντόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι: Μ. Κρέστα, Κ. Ντινόπουλος, Δ. Κουτσούκης ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σύμβαση συνεργασίας. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Ανάθεση προσδιορισμού παροχής σε τρίτο ή στο Δικαστήριο. Έννοιες ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, δόλου. Νόθευση ανταγωνισμού. Σύμπραξη γαλακτοβιομηχανιών. Διατάξεις: άρθρα Ν 703/1977, 81 ΣυνθΕΕ [...] IV. Στο άρθρο 81 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσχυε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 101 της συνθήκης της Λισσαβώνας (Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ), η οποία υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007, ορίζεται ότι: «Είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής, γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, δ) στην εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδυνάμων παροχών, έναντι των εμπορικώς συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, ε) στην...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.