ΔικΕΕ υπόθ. C-735/2019, απόφ. της 10.12.2020 [Κεφαλαιαγορά]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Euromin Holdings (Cyprus) Limited κατά Finanšu un kapitāla tirgus komisija ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ. Προδικαστική παραπομπή. Εταιρικό δίκαιο. Οδηγία 2004/25/ΕΚ. Δημόσια προσφορά εξαγοράς. Άρθρο 5 παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Προστασία των μειοψηφούντων μετόχων. Υποχρεωτική προσφορά εξαγοράς. Μέθοδος υπολογισμού της αξίας των μετοχών για τον καθορισμό δίκαιης τιμής. Εξουσία προσαρμογής της δίκαιης τιμής. Εξαιρέσεις από την κανονική μέθοδο υπολογισμού υπό δεδομένες προϋποθέσεις και με κριτήρια που προσδιορίζονται σαφώς. Ευθύνη του οικείου κράτους μέλους. Ζημία του προσφέροντος λόγω προσφοράς πολύ ανώτερης τιμής. Διατάξεις: άρθρα Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία, αφενός, του άρθρου 5 παρ. 4 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ 2004, L 142, σελ. 12), και, αφετέρου, της αρχής της αποτελεσματικότητας. 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Euromin Holdings (Cyprus) Limited και της Finanšu un kapitāla tirgus komisija (επιτροπής χρηματοπιστωτικών αγορών και κεφαλαιαγοράς, Λεττονία, στο εξής: ΕΧΑ), με αντικείμενο προσφυγή-αγωγή με την οποία ζητείται, αφενός, να κηρυχθεί παράνομη η απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015 με την οποία η εν λόγω επιτροπή επέτρεψε την εξαγορά των μετοχών της Ventspils nafta AS, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς εξαγοράς (ΔΠΕ), στην τιμή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.