ΑΠ 75/2020 [Βλάβη υγείας εργαζομένων. Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Ζωντανού, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Λ. Μόρφης Δικηγόροι: Δ. Βασιλείου, Β. Παπακωνσταντίνου, Πάρεδρος ΝΣΚ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΒΛΑΒΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Σε περίπτωση αδικοπραξίας του εργοδότη εις βάρος εργαζομένων, για την κατάφαση του αιτιώδους συνδέσμου, δεν αρκεί η φερομένη ως προκαλέσασα τη ζημία ή την ηθική βλάβη πράξη ή παράλειψη να είναι μόνο αντικειμενικώς πρόσφορη προς τούτο, αλλά προσαπαιτείται και να αποδεικνύεται ότι πράγματι αποτέλεσε στη συγκεκριμένη περίπτωση την αιτία της ζημίας ή της ηθικής βλάβης. Εν προκειμένω, δεν μπορεί αντικειμενικά, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, η τυχόν παράλειψη του εργοδότη να τηρήσει την απαιτούμενη εκ του νόμου αναλογία βρεφοκόμων/βρεφών, να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του ζημιογόνου (περιουσιακού ή ηθικού) αποτελέσματος που επήλθε εις βάρος των εναγουσών. Ειδικότερα, ακόμα και αν γίνει δεκτή παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εργοδότη, παραβιάζουσα και τη γενική υποχρέωση πρόνοιας έναντι των μισθωτών, θα πρέπει επιπλέον να υφίσταται και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της εν λόγω παράλειψης και του επελθόντος αποτελέσματος της βλάβης της υγείας αυτών. Για να συντρέξει εργατικό ατύχημα θα πρέπει οι διαμορφωθείσες συνθήκες εργασίας να είναι πέραν των συνηθισμένων στην οικεία επαγγελματική κατηγορία, ώστε να αποκτήσουν τον χαρακτήρα αιφνίδιας και βίαιης επενέργειας εξωτερικού αιτίου, που θα είχε ως συνέπεια οι εμφανισθείσες βλάβες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.