ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. ΤρΕφΑθ 1944/2020,

σελ. 348.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ένσταση εξόφλησης αποδοχών. Συμψηφισμός απαιτήσεων. ΑΠ 123/2020,

σελ. 413.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά κινδύνου θαλάσσιας ρύπανσης. ΑΠ 746/2020,

σελ. 408.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Το πρακτικό εξώδικης λύσης της διαφοράς έχει τα αποτελέσματα αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. ΣτΕ 17/2021,

σελ. 432.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προϋποθέσεις υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης. ΜΕφΝαυπλ 36/2021,

σελ. 371.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Προϋποθέσεις καταγγελίας και αποζημίωσης πελατείας. ΑΠ 778/2019, (παρατ. Δ.Β. Κουτσούκης),

σελ. 383.

Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας αορίστου χρόνου. ΑΠ 885/2020,

σελ. 389.

ΕΝΕΧΥΡΟ

Το κυμαινόμενο/εναλλασσόμενο ενέχυρο. Μελ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 305.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο. ΜΕφΑθ 15/2021,

σελ. 377.

Ευθύνη εκδότη νομίμου εκπροσώπου εταιρίας. ΜΕφΠειρ 36/2021,

σελ. 380.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επιδίκαση επιχείρησης, ως συνόλου πραγμάτων, δικαι­ωμάτων άυλων αγαθών. ΑΠ 709/2020,

σελ. 348.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Βλάβη υγείας εργαζομένων. Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια. ΑΠ 75/2020,

σελ. 426.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας. Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 760/2020 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Μελ. Κ. Ρούσσος,

σελ. 312.

Άκυρη ως απαγορευμένη η επίδικη σύμβαση, που καταρτίστηκε μεταξύ ΑΕ και νομικού προσώπου, εφόσον το τελευταίο ελεγχόταν από το ίδιο μέλος του ΔΣ της πρώτης ΑΕ. ΜΕφΠειρ 10/2020,

σελ. 366.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΑΝΗΣ

Ορθή η κρίση του Δικαστηρίου περί ύπαρξης αφανούς εταιρίας παρά τη μη τήρηση του έγγραφου τύπου, καθόσον οι παραδοχές περί αφανούς εταιρίας στη διατύπωση του συλλογισμού παρατίθενται ως επιχείρημα ενισχυτικό του εν λόγω πορίσματός του. ΑΠ 752/2020,

σελ. 358.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Αγωγή διανομής κερδών ομόρρυθμων εταίρων. ΤρΕφΠατρ 109/2020,

σελ. 361.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Δημόσια προσφορά εξαγοράς. ΔικΕΕ υπόθ. C-735/2019, απόφ. της 10.12.2020,

σελ. 398.

ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος και κέντρα κόστους. Ι. Κ. Δρυλλεράκης,

σελ. 443.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. ΜΕφΘεσ 170/2020,

σελ. 415.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Οδηγία 2019/2161/ΕΕ («Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές») και η επίδρασή της στο ευρωπαϊκό κεκτημένο της προστασίας του καταναλωτή. Μελ. Α. Κοντογιάννη,

σελ. 326.

ΣΗΜΑ

Σήμα της Ένωσης το οποίο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής χρήσεως για διάστημα πέντε συνεχών ετών. ΔικΕΕ υπόθ. C-607/2019, απόφ. της 17.11.2020,

σελ. 353.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Ένσταση εξόφλησης αποδοχών. Συμψηφισμός απαιτήσεων. ΑΠ 123/2020,

σελ. 413.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στις τραπεζικές συναλλαγές. Μελ. Έ. Τζίβα,

σελ. 316.

Χρηματική κατάθεση σε τράπεζα επ’ ονόματι δύο ή περισσοτέρων καταθετών. Θάνατος συνδικαιούχου. ΑΠ 863/2020,

σελ. 395.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μη δόλια περιέλευση αιτούντος σε αδυναμία πληρωμή. ΑΠ 463/2020,

σελ. 368.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Οδηγία 2018/822/ΕΕ: Ο ρόλος των ενδιαμέσων και των ενδιαφερόμενων φορολογούμενων. H προστασία του δικηγορικού απορρήτου και του δικαιώματος μη αυτοενοχοποίησης του φορολογουμένου. Μελ. Ε. Στεργιοπούλου,

σελ. 339.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εικονικότητα φορολογικών στοιχείων. ΤρΔΕφΑθ 377/2020, (παρατ. Κ. Μηλιαράκης),

σελ. 435.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Κύρια εγκατάσταση ενταγμένη σε όμιλο ΦΠΑ στον οποίο δεν μετέχει το υποκατάστημα. ΔΕΕ υπόθ. C-812/2019, απόφ. της 11.3.2021,

σελ. 429.