ΣτΕ 366/2008 [Αγορανομική νομοθεσία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια Ε. Νίκα, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι Β. Βουτσάκης, Ε. Μαρίνης (Πάρεδρος ΝΣΚ) Διατάξεις: άρθρα 1, 2 ΝΔ 136/1946, 16 [παρ. 1] Ν 3377/2005 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Όροι κατάταξης ή μετάταξης ειδών βιοτικών αγαθών και παροχών στην κατηγορία των ελεγχομένων. Αρχή χρηστής διοίκησης. Αφορά την εφαρμογή από τη Διοίκηση του νόμου με ατομικές πράξεις και όχι τη θέσπιση, βάσει εξουσιοδοτήσεως νόμου, κανόνων δικαίου. Αγορανομική διάταξη που υποχρεώνει επιχειρήσεις να διαθέτουν ελεγχόμενα είδη (ορισμένα τρόφιμα και ποτά) καθόλο το χρόνο της λειτουργίας τους και ειδικώτερα στα επιβατικά πλοία και στα αεροδρόμια καθ’ όλο το 24ωρο και καθορίζει τις ανώτατες τιμές πώλησής τους. Κρίνεται άκυρη καθ’ όσον δεν αιτιολογεί την ύπαρξη ευλόγου περιθωρίου κέρδους. [...] 4. Επειδή, το ΝΔ 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 ΝΔ «περί Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 298) ορίζει στο άρθρο 1 αυτού, όπως αυτό ισχύει, τα εξής: «1. Δι’ αγορανομικών διατάξεων εκδιδομένων υπό του Υπουργού Εφοδιασμού δύνανται να ρυθμίζωνται γενικώς μεν παν μέτρον διά τον κανονισμόν των τιμών αντικειμένων και παροχών παντός είδους, ως και διά την επάρκειαν ειδών βιωτικών αναγκών, ιδία δε: α) ... δ) Αι ανώταται τιμαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασμένον εις απολύτους μονάδας (δραχμικόν κέρδος),...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.