ΕφΠειρ 734/2008 [Διαιτησία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/2009, Απρίλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ν. Καραδημητρίου, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Κ. Γκανιάτσος, Εφέτης Δικηγόροι Κ. Ντινόπουλος, Δ. Ρεδιάδης, Α. Πάρσαλης, Η. Χαλιακόπουλος Διατάξεις: άρθρα 897, 898 ΚΠολΔ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Η αγωγή ακύρωσης διαιτητικής απόφασης δικάζεται στο εφετείο και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να χορηγήσει αναστολή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, αν πιθανολογεί ακύρωση ή ανυπαρξία της διαιτητικής απόφασης. Πιθανολόγηση ακύρωσης απόφασης λόγω παραβίασης διάταξης δημόσιας τάξης, ήτοι λόγω της μη εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύμβαση ναύλωσης και προβλέπουν ετήσια παραγραφή των αξιώσεων που πηγάζουν από αυτή. Κατά μεν το άρθρο 898 του ΚΠολΔ, αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης είναι το εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση, κατά δε το άρθρο 897 του ίδιου Κώδικα η διαιτητική απόφαση μπορεί να ακυρωθεί ολικά ή εν μέρει μόνο με δικαστική απόφαση για τους αναφερόμενους στο ίδιο άρθρο περιοριστικούς λόγους. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 899 παρ. 3 ΚΠολΔ, η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Εφόσον, όμως, η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, με ή και χωρίς εγγύηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.