Τεύχος 11/2009, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιμέλεια Ύλης: Α. Καραντάνα, Σ. Κουμπούρης, Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Π. Πετροπούλου
Διεύθυνση Σύνταξης: Ε. Περάκης
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Γκόρτσος, Ι. Καράκωστας, Ι. Ληξουριώτης, Ε. Περάκης, Γ. Φουφόπουλος
ISSN: 1108-2720
Έτη: 27
Τεύχη: 294
Άρθρα: 12535

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εμπορικό – Οικονομικό Δίκαιο

Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Ανταγωνισμός
Εταιρίες
Συλλογικές διαδικασίες
Χρηματοοικονομικοί θεσμοί
Αξιόγραφα
Εμπορικές συμβάσεις

ΙΙ. Αστικό Οικονομικό Δίκαιο

Προστασία καταναλωτή

ΙIΙ. Εργατικό Δίκαιο

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
Εργατικό Ατύχημα
Μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας
Λύση σύμβασης εργασίας

IV. Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογία εισοδήματος
Φορολογία κεφαλαίου
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
Διοικητική Δικονομία

Δ΄ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ε΄ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997

Τεύχη 1996

Τεύχη 1995