ΜΔΠρΑθ 18440/2009 [Έκτακτη εισφορά](σημ. Γ. Πιτσιλής)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν 3758/2009, προς αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, με το άρθρο 18 επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά, υπολογιζόμενη στα δηλωθέντα με τις δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 εισοδήματα, ήτοι αυτά που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση 2007. Ενόψει όμως του ότι, η έννοια του οικονομικού έτους κατά το Σύνταγμα ταυτίζεται με την έννοια του όρου στη δημοσιονομική διαχείριση και όχι με την έννοια που δίδεται στη Φορολογία Εισοδήματος (κατ’ άρθρο 3 του Ν 2238/1994), και του ότι οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου θεσπίζουν οικονομικό βάρος που εκτείνεται πέραν του προηγούμενου της επιβολής του έτους, αντίκεινται στην παρ. 2 του άρθρου 78 Συντ., ώστε να μην είναι εφαρμοστέες, ως αντισυνταγματικές. Η ένδικη εισφορά, υπολογιζόμενη επί των εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2008, δεν είναι νόμιμη ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 Συντ., συνεπώς, το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο επιβλήθηκε αυτή πρέπει να ακυρωθεί. Ακολούθως, ενόψει του ότι ο προσφεύγων παραδεκτώς ζητεί την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού της εισφοράς αυτής εντόκως, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να του επιστραφεί αυτή ως αχρεώστητη με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν 1473/1984, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του Ν 2120/1993 και όπως ήδη ισχύουν, τόκο, σύμφωνα με το αίτημά του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.