ΤρΔΠρΑθ 702/2010 [Έκπτωση ΦΠΑ. Άσκηση δικαιώματος](σημ. Κ. Παπακωστόπουλος)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ. Οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του Ν 2859/2000, εξαιρώντας από το δικαίωμα εκπτώσεως τον φόρο που έχει επιβαρύνει την αξία των συγκεκριμένων δαπανών, αν και αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση υποκειμένων σε ΦΠΑ παραδόσεων αγαθών, αντίκεινται στις διατάξεις της Έκτης Οδηγίας ΦΠΑ και γι’ αυτό είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. Περαιτέρω, σε ό, τι αφορά στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση της φορολογικής αρχής προς έλεγχο ή προσκομίζονται ενώπιόν της ομοίως προς έλεγχο, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και τηρούν όλα τα σχετικά με τη δραστηριότητά τους βιβλία και στοιχεία ή μερικά μόνο από αυτά νομίμως σε ξένη γλώσσα, δεν έχουν υποχρέωση να θέσουν στη διάθεση ή να προσκομίσουν στην εν λόγω αρχή τα βιβλία και στοιχεία αυτά μεταφρασμένα στην ελληνική, δοθέντος ότι κατά την ενώπιον της Διοικήσεως διαδικασία δεν υπάρχει διάταξη αντίστοιχη προς τις διατάξεις, που διέπουν την ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων διαδικασία, η οποία να υποχρεώνει προς τούτο, απόκειται δε στην ως άνω αρχή πώς θα διενεργήσει το φορολογικό έλεγχο επί των βιβλίων και στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του φορολογούμενου για επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, τα διοικητικά δικαστήρια (διοικητικό πρωτοδικείο και διοικητικό εφετείο), ως δικαστήρια ουσίας, δε δύνανται να ακυρώσουν την απόφαση αυτή για λόγους αναγόμενους στη νομιμότητα ή στην επάρκεια της αιτιολογίας της, αλλά οφείλουν να ερευνήσουν τα ίδια αν συντρέχουν οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου και να δεχθούν ή να απορρίψουν εν όλω ή εν μέρει, τελικά, κατά τη δική τους ουσιαστική κρίση, την προσφυγή του αιτούμενου για την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, την οποία του είχε αρνηθεί η Διοίκηση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.