ΕφΑθ 8037/1999 [Ομόρρυθμη εταιρία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/2000, Μάιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Χ. Παπαδάκης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Α. Γιωτάκος, Εφέτης Δικηγόροι Δ. Παπουτσιδάκης, Α. Πατσιάς Διατάξεις: άρθρα 178, 179, 183 ΚΠολΔ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Λύση με καταγγελία. Αγωγή κατά του ορισθέντος ως διαχειριστή εταίρου με αιτήματα την λογοδοσία του και την αναγνώριση της οφειλής του εικαζομένου καταλοίπου εντόκως από της επίδοσης της αγωγής. Αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι ο ενάγων ετύγχανε «εν τοις πράγμασι» συνδιαχειριστής. Δεν είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος αξίωσης λογοδοσίας 15 έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας. Με την κρινόμενη από 15.7.1980 (αριθμός κατάθεσης 6501/16.7.1980) αγωγή του, ο ενάγων ισχυριζόμενος ότι με το από 9.1.1965 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, συστήθηκε μεταξύ αυτού και του εναγομένου αδελφού του η εδρεύουσα στην Αθήνα ομόρρυθμος εταιρία με την επωνυμία «Αφοί Μ. ΟΕ» με σκοπό την κατασκευή και τοποθέτηση τεντών και αιωρών, στην οποία συνεισέφερεν έκαστος το ποσό των 11.000 δραχμών και την προσωπική του εργασία και συμμετείχε στις κερδοζημίες κατά ποσοστό 50%, ότι η εταιρία λειτούργησε μέχρι 31.7.1975 που λύθηκε διά καταγγελίας και ότι ο εναγόμενος που ήταν διαχειριστής αυτής αρνήθηκε να του αποδώσει λογαριασμό της διαχείρισής του, ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος σε λογοδοσία για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και κατά παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος της αγωγής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.