ΤρΔΕφΠειρ 1577/2012 [Κατάθεση χρημάτων σε αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/2013, Απρίλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ ΩΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ. Το αλλοδαπό δίκαιο, το έθιμο και τα συναλλακτικά ήθη λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, εφόσον είναι γνωστά στο δικαστήριο. Αν δεν είναι γνωστά, διατάσσεται η απόδειξή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του ΚΔΔ. Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, που υιοθέτησε τις διεθνώς παραδεκτές αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και εγκρίθηκε με το Ν 1041/1980 και το ΠΔ 1123/1980, η φύση και το είδος κάθε λογαριασμού του ισολογισμού καθορίζονται κυρίως από την ονομασία, το περιεχόμενο και τη θέση που αυτός εμφανίζεται στον ισολογισμό. Κατά το λιβεριανό δίκαιο, οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας για τη νομιμότητα πράξεων που αφορούν την εταιρία είναι περιορισμένες. Η νομική μορφή των λιβεριανών εταιριών δεν ανταποκρίνεται σε αντίστοιχες μορφές ελληνικών εταιριών, το κεφάλαιο αυτών αποτελείται από 100 ή 500 μετοχές «εις τον κομιστή» χωρίς ονομαστική αξία, μόνη δε διαδικαστική ενέργεια που πρέπει να επιτελεσθεί σε περίπτωση αυξομείωσης του ανωτέρω αριθμού των μετοχών είναι η τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση των μετόχων ή σε ορισμένες περιπτώσεις των μελών του ΔΣ, γνωστοποιούμενη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όσον αφορά δε την ύπαρξη διατάξεων που να προβλέπουν την κατάρτιση απογραφής και ισολογισμού και των στοιχείων που θα πρέπει να διαλαμβάνονται σε αυτόν θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υφίστανται τέτοιου είδους διατάξεις στο νόμο περί λιβεριανών εταιριών κατά τα λοιπά ισχύουν οι διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της λογιστικής επιστήμης και της καθιερωθείσας λογιστικής πρακτικής. Τέλος, δεν υπάρχουν στο λιβεριανό δίκαιο των εταιριών διατάξεις που ρυθμίζουν τα της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ή την κατάθεση χρηματικών ποσών από μέτοχο, παρά μόνον η ρύθμιση που αναφέρεται στον αριθμό των μετοχών τις οποίες η εταιρία δικαιούται να εκδώσει (100 ή 500). Μια τέτοια αύξηση, σύμφωνα με τη διεθνώς αναγνωριζόμενη πρακτική, συνήθως γίνεται με κατάθεση χρηματικού ποσού στο ταμείο της εταιρίας από το μέτοχο, η οποία προσαυξάνει την εσωτερική αξία των υπαρχουσών μετοχών, αφού δεν είναι αναγκαίο εκ του νόμου να καλυφθεί η αύξηση αυτή με τροποποίηση του καταστατικού και με την έκδοση νέων μετοχών, παραδοτέων στους μετόχους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.