ΕφΛαρ 331/2013 [Τράπεζες - Οφειλές από στεγαστικό δάνειο]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2013, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις τραπεζικών δανείων ή πιστώσεων. Σύμφωνα με διατάξεις του Ν 2601/1998, επί μη ύπαρξης συμφωνίας, ο ανατοκισμός των τόκων γίνεται αυτοδικαίως ανά εξάμηνο κατ’ ελάχιστον όριο. Ο χαρακτηρισμός της απαίτησης ως τραπεζικής υφίσταται και μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής. Επιβολή ανωτάτων ορίων στις προσαυξημένες με τόκους απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι σχετικές απαιτήσεις είναι ex lege βέβαιες και εκκαθαρισμένες και δεν χρειάζεται δικαστικός προσδιορισμός του ύψους τους με αναγνωριστική απόφαση. Ο οφειλέτης έχει ex lege ένσταση μερικής απόσβεσης της απαίτησης. Διαφορές σχετικές με τον επανακαθορισμό τους επιλύονται με άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Δεν είναι αναγκαία η αναφορά, στην αίτηση και στη διαταγή πληρωμής του ποσοστού του τόκου. Εάν σε μία έντοκη πίστωση δεν ορίζεται τούτο, αυτή είναι έγκυρη και οφείλεται ο νόμιμος τόκος.Πρόεδρος Α. Καγκάνης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Ε. Κολέση, Εφέτης Δικηγόροι Σ. Βαλάση, Σ. Γκούμα Διατάξεις: άρθρα 112 ΕισΝΑΚ, 12, 20 Ν 2601/1998 [...] Από το άρθρο 6 του Ν 1083/1980, την με αρ. 289/1980 (ΦΕΚ Α΄ 269/27.1.1980) απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, το άρθρο 296 ΑΚ και τα άρθρα 110, 111 και 112 ΕισΝΑΚ συνάγεται ότι ο ανατοκισμός των οφειλομένων σε τραπεζικούς ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.