ΔΠρΝαυπλίου 3/2013 [Αναστολή λόγω ανωτέρας βίας της πενταετούς προθεσμίας του άρθρου 3 ΝΔ 1297/1972]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2013, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΝΔ 1297/1972. Η απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων για την εισφορά ακινήτου στη συγχωνεύουσα ή μετατρεπόμενη ΑΕ χορηγείται υπό τον όρο της επί πενταετία χρησιμοποίησης του εισφερόμενου ακινήτου αποκλειστικώς για τις ανάγκες της συγχωνεύουσας ή μετατραπείσας εταιρίας και η εκπλήρωση του όρου αυτού ερευνάται κατ΄ αρχήν αντικειμενικώς. Εάν, όμως, η εκπλήρωση του όρου αυτού καταστεί ανέφικτη συνεπεία κυριαρχικής ενέργειας της Διοίκησης που μεταβάλλει την νομική κατάσταση του ακινήτου, η απαλλαγή δεν αίρεται, διότι στην περίπτωση αυτή δεν ευθύνεται η εταιρεία που δεν χρησιμοποίησε το ακίνητο, αλλά η Διοίκηση κατέστησε αδύνατη την χρησιμοποίησή του. Εξάλλου, η επιταγή του νόμου για την χρησιμοποίηση του ακινήτου προϋποθέτει τουλάχιστον ότι αυτή δεν θα καταστεί αδύνατη από ενέργειες της Διοίκησης.Πρόεδρος Δ. Κουφοζαφείρη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγήτρια Α.-Β. - Πνιγούρα, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Δικηγόρος Κ. Κωστούρος Διατάξεις: άρθρο 3 ΝΔ 1297/1972 [...] 2. Επειδή, στο άρθρο 1 του ΝΔ 1297/1972 (ΦΕΚ Α’ 217) ορίζεται ότι: «Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εις ανώνυμον εταιρίαν ... υπό την προϋπόθεσιν ότι η συγχώνευσις ή μετατροπή θα τελειωθή μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου 1975». Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε αρχικώς μέχρι την 31.12.1977 με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.